Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/01/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Harmonic Audio Labs Zoe/Evoly

Thumbnail

Ο Zoe απαιτεί 360mV για έξοδο 1Vrms και έχει καλά περιθώρια υπερφόρτωσης αφού ο ψαλιδισμός της εξόδου εμφανίζεται για είσοδο 3.8Vrms περίπου, στα 10.2Vrms. Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης υποδηλώνουν ένα “ήσυχο” γενικώς κύκλωμα με την thd+N να βρίσκεται στα 0.046% και την imd στο 0.020% (κατά SMPTE). Ο προενισχυτής αποδείχθηκε τυπικά καλός σε θέματα θορύβου καθώς μετρήσαμε -60dBr (A) με αναφορά το 0.1Vrms στην έξοδο. Το crosstalk διατηρήθηκε σε καλά επίπεδα (-64.2dBr). Το τράκινγκ του ρυθμιστικού στάθμης δεν μας εντυπωσίασε, ιδιαίτερα σε μεγάλες εξασθενήσεις, καθώς είδαμε απόκλιση 1.4dBr (στη θέση “παρά τέταρτο”) ενώ γύρω από την μεσαία περιοχή η τιμή απόκλισης μεταξύ των δύο καναλιών κινήθηκε σε τυπικά επίπεδα (0.4dBr).
H απόκριση συχνότητας του προενισχυτή εμφανίζει σχεδόν μηδενικές και σίγουρα ανάξιες λόγου αποκλίσεις στο φάσμα, οι οποίες κυμαίνονται πολύ κάτω από το 0.1dB. Στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων η έκταση δεν προβληματίζει επίσης, με την έξοδο να βρίσκεται στο -0.5dBr στα 20kHz και στο -1dBr στα 30kHz. Οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών (με το ποτενσιόμετρο στη θέση ελάχιστης εξασθένησης) είναι επίσης μηδενικές.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz και στάθμη 1Vrms περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικές από τις οποίες ισχυρότερη είναι η δεύτερη (στα -70dBr περίπου) με το σύνολο των υπολοίπων να βρίσκεται κάτω από τα -100dBr.

Thumbnail Thumbnail

Zoe: Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Zoe: Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Το φάσμα του θορύβου (με στάθμη αναφοράς το 0.1Vrms και την είσοδο βραχυκυκλωμένη) περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών και προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης που σχετίζονται με το τροφοδοτικό (50/100Hz) γύρω και κάτω από τα -70dBr με εξαίρεση το hum των 50Hz που βρίσκεται στα -50dBr περίπου. Μικρά ποσοστά θορύβου φαίνεται να εμφανίζονται και στις υψηλές συχνότητες, διατηρούνται όμως, και αυτά, σε χαμηλές στάθμες, γύρω στα -50dBr (μια επίδοση που ισοδυναμεί, περίπου με 0.3mVrms θορύβου στην έξοδο).
Το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου σε συνάρτηση με την συχνότητα παραμένει σταθερό στο φάσμα με τιμές ελάχιστα πάνω από το 0.1% και ελάχιστες διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών (για 1Vrms στην έξοδο).

Thumbnail Thumbnail

Zoe: Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 0.1Vrms, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Zoe: thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Vrms.

H παραμόρφωση μεταβάλλεται, σε συνάρτηση με την στάθμη, με τρόπου που είναι ο αναμενόμενος. Κυμαίνεται μεταξύ 0.1% και 0.2% για στάθμες εξόδου 500mV-5V περίπου, με τις τιμές να ανεβαίνουν στις χαμηλότερες στάθμες λόγω του θορύβου και στις υψηλότερες λόγω της υπερφόρτωσης του κυκλώματος. Το σχετικό διάγραμμα επιβεβαιώνει την στατική μέτρηση της υπερφόρτωσης καθώς το 3% thd+N αντιστοιχεί σε κάτι παραπάνω από 10Vrms.

Thumbnail

Zoe: Παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου. thd+N (μπλε καμπύλη), thd (μοβ καμπύλη)

Ο Evoly απέδωσε περίπου 103Wrms ανά κανάλι σε φορτίο 8Ω και 153.6Wrms σε φορτίο 4Ω με όριο παραμόρφωσης το 3%. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε έναν λόγο αύξησης της ισχύος (8Ω/4Ω) 1.5, στοιχείο που αφήνει υποσχέσεις ότι ο Evoly μπορεί να οδηγήσει με ευκολία ηχεία των οποίων η αντίσταση μειώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε στο 57, τιμή η οποία εξασφαλίζει ότι ο ενισχυτής δεν θα επηρεαστεί εύκολα από το φορτίο του. Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης (στο 1/3 της μέγιστης ισχύος) κρίνονται ως καλές, με thd+N 0.023% στα 8Ω και 0.036% στα 4Ω και imd 0.019% (κατά SMPTE, στα 8Ω). O ενισχυτής αποδείχθηκε ιδιαίτερα ήσυχος, με λόγο σήματος προς θόρυβο -94.2dBr (A) με στάθμη εξόδου αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε 1Wrms/8Ω.
Η απόκριση συχνότητας με ωμικό φορτίο, όπως και στην περίπτωση του προενισχυτή, δεν περιλαμβάνει άξιες λόγου αποκλίσεις και εκτείνεται σαφώς πάνω από τα 40kHz με μηδενικές διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών. Κατά την οδήγηση σύνθετου φορτίου εμφανίζονται πολύ μικρές αποκλίσεις, στοιχείο που ήταν αναμενόμενο με δεδομένο τον συντελεστή απόσβεσης. Οι αποκλίσεις αυτές δεν ξεπερνούν το 0.2dBr και μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα εισόδου 1kHz και 1Wrms/8Ω στην έξοδο περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών, ισχυρότερες των οποίων φαίνεται να είναι οι περιττής τάξης. Για την ακρίβεια, η πέμπτη αρμονική ξεπερνά ελάχιστα τα -80dBr και είναι η ισχυρότερη με όλες τις υπόλοιπες να βρίσκονται κάτω από την στάθμη αυτή.

Thumbnail Thumbnail

Evoly: Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 35Wrms/8Ω. Φορτίο 8Ω (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ματζέντα)

Evoly: Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 35Wrms/8Ω.

Το φάσμα του θορύβου στην έξοδο (με αναφορά την στάθμη που αντιστοιχεί στο 1Wrms/8Ω) δείχνει ένα αρκετά ήσυχο κύκλωμα (παρά τους δύο μετασχηματιστές) με το hum να μην ξεπερνά τα -90dBr και το σύνολο των υποπροϊόντων ενδοδιαμόρφωσης να βρίσκεται κάτω από τα -100dBr. Χαμηλός φαίνεται, επίσης, να είναι ο θόρυβος στις υψηλότερες συχνότητες με το αντίστοιχο μέρος του φάσματος να ξεπερνά οριακά τα -120dBr.
Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα είναι μικρή, με αυξητικές τάσεις πάνω από τα 2kHz περίπου. H συνολική της διακύμανση δεν ξεπερνά το διάστημα 0.02%-0.04% και οι επιδόσεις των δύο καναλιών είναι πανομοιότυπες.

Thumbnail Thumbnail

Evoly: Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Evoly: thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 35Wrms/8Ω.

Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ και το φορτίο εξόδου χαρακτηρίζεται από μια διακύμανση που επικεντρώνεται στην περιοχή μεταξύ 5W και 50Wrms, όπου οι τιμές βρίσκονται μεταξύ 0.004% και 0.035%, για φορτίο 8Ω και 0.008% και 0.08% για φορτίο 4Ω. Πέραν αυτού του χαρακτηριστικού, ο ενισχυτής δείχνει την κλασική συμπεριφορά πλησιάζοντας στα όρια υπερφόρτωσής του.
Τέλος, ο Evoly αναδείχθηκε στον ταχύτερο τελικό ενισχυτή από όσους έχουμε μετρήσει μέχρι σήμερα (δικαιώνοντας, πιθανώς, την επιλογή της τοπολογίας CFP στην έξοδο) με χρόνο ανόδου 227nS (για μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω). H τιμή αυτή αντιστοιχεί σε θεωρητικό εύρος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δίνει η εταιρία (230kHz). Το αντίτιμο για αυτή την επίδοση είναι η εμφάνιση κάποιων μεταβατικών φαινομένων αμέσως μετά το μέτωπο των παλμών.

Thumbnail Thumbnail

Evoly: thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Evoly: Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη ισχύς σε φορτίο 8Ω. Οριζόντιος άξονας: 1μS/Div, κατακόρυφος άξονας: 10V/Div.