Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/04/2010


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS: GROUP TEST: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A...

 


REVIEW

13 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A

Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Μετρήσεων
Εισαγωγή > Η Διαδικασία της Δοκιμής > Advance Acoustic MDA-503, Cambridge Audio Azur DacMagic > CI Audio VDA-2 > Hegel HD10 > PS Audio DL III > YBA WD202 > Audio Nemesis DC-1 VLE > Benchmark DAC 1 HDR > Bryston BDA-1 > Grace Design m902 > Naim Audio DAC > North Star Design USB dac32 > PS Audio PerfectWave > Συμπεράσματα > Πίνακες Τεχνικών χαρακτηριστικών και Μετρήσεων

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Είσοδοι - Έξοδοι και Sample Rates

Advance Acoustic
MDA-503

Cambridge
Audio DacMagic

CI Audio
VDA-2

Hegel
HD10c

PS Audio
DL III

YBA
WD202

Eίσοδοι
AES/EBU

1

0

0

0

0

1

Coaxial

3

2

1

2

1

1

Toslink

2

0

1

1

1

1

USB

0

1

0

1

1

1

I2S

0

0

0

0

0

0

Έξοδοι

 

1

 

 

 

 

Single Ended

1

 

2

1

1

1

Balanced

1

1

0

1

1

1

Digital

0

0

0

0

0

1

Sample Rates

 

Digital In

24/96

24/96

24/192

24/192

24/192

24/192

USB

-

16/48

-

16/48

16/48

16/48

Τιμές

850,00

349,95

980,00

980,00

949,00

790,00

Audio Nemesis
DC-1 VLE

Benchmark
DAC 1 HDR

Bryston
BDA-1

Grace
m902

Naim Audio
DAC

North Star
USB dac32

PS Audio
PerfectWave

Eίσοδοι

 

AES/EBU

0

0

1

1

0

1

1

Coaxial

1

3

4

1

4

1

1

Toslink

1

1

2

1

4

1

1

USB

1

1

1

1

1

1

1

I2S

0

0

0

0

0

1

2

Έξοδοι

 

 

 

 

 

 

Single Ended

1

1

1

1

1

1

1

Balanced

0

1

1

0

0

1

1

Digital

0

0

1

0

0

0

0

Sample Rates

 

 

Digital In

24/96

24/192

24/192

24/192

24/192

32/192

24/192

USB

16/48

24/96

16/48

16/48

32/768

32/192

24/96

Τιμές

1300,00

1800,00

2239,00

1595,00

2570,00

1650,00

3250,00

Πίνακας Μετρήσεων

Advance Acoustic
MDA-503

Cambridge
Audio DacMagic

CI Audio
VDA-2

Hegel
HD10c

PS Audio
DL III

YBA
WD202

Jitter

-74.00

-98,00

-93,00

-96,00

-86,00

-105,00

Απόκριση (max. απόκλιση) [dB]

<0.5

<0,25

<0,2

<01

<0,5

<0,3

Σταθερότητα εξόδου [dB]

0.001

0,006

0,003

0,002

1,016

0,002

Αναστροφή φάσης

ναι

όχι

όχι

όχι

ναι

όχι

Γραμμικότητα [dB]

-80,00

-80,00

-70,00

-90,00

-80,00

-115,00

Θόρυβος από Ενδοδιαμόρφωση

Υψηλός

Μέτριος

Μέτριος

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Παραμόρφωση Vs Συχνότητα [min/max]

0,1/0,1

0,003/0,003

0,02/0,02

0,01/0,01

0,01/0,01

0,003/0,003

Παραμόρφωση  Vs Στάθμη [min/max]

0,01/5

0,0007/2,00

0,03/5,00

0,001/5,00

0,03/5,00

0,002/3,00

Θόρυβος (Idle) [dB]

-98,91

-119,89

-112,25

-112,48

-109,44

-119,16

Θόρυβος (με σήμα) [db]

-98,18

-120,35

-113,78

-106,68

-104,692

-119,29

Θόρυβος τροφοδοσίας [dB]

-88,90

-132,29

-115,26

-116,16

-116,16

-129,34

Audio Nemesis
DC-1 VLE

Benchmark
DAC 1 HDR

Bryston
BDA-1

Grace
m902

Naim Audio
DAC

North Star
USB dac32

PS Audio
PerfectWave

Jitter

-52,00

-93,00

-99,00

-98,00

-104,00

-80,00

-88,00

Απόκριση
(max. απόκλιση) [dB]

<3

<0,25

<0,1

<0,25

<0,75

<025

<0,15

Σταθερότητα εξόδου [dB]

0,031

0,013

0,001

0001

0,002

0,002

0,002

Αναστροφή φάσης

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

0,15

Γραμμικότητα [dB]

-55,00

-90,00

-100

-110,00

-110,00

-90,00

-100

Θόρυβος
από Ενδοδιαμόρφωση

Π. Υψηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Π. Υψηλός

Μέτριος

Υψηλός

Υψηλός

Παραμόρφωση Vs Συχνότητα
[min/max]

0,400/5,00

0,009/0,009

0,003/0,003

0,006/0,009

0,007/0,007

0,08/0,08

0,01/0,01

Παραμόρφωση  Vs Στάθμη
[min/max]

2,00/5,00

0,002/5,00

0,001/4,00

0,001/3,00

0,002/2,00

001/5,00

0,01/5,00

Θόρυβος (Idle) [dB]

-85,09

-108,66

-111,42

-101,38

-116,67

-117,45

-115,83

Θόρυβος (με σήμα) [db]

-68,63

-108,86

-114,34

-101,63

-114,64

-118,18

-107,47

Θόρυβος τροφοδοσίας [dB]

-76,74

-112,94

-133,00

-115,52

-132,68

-91,98

-110,38

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2010
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr