Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 23/02/2010


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS:  ΕΝΔΕΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ...

SITE MAP


REVIEW

GROUP TEST: 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Συγκεντρωτικοί πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και μετρήσεων
Εισαγωγή > Η διαδικασία της δοκιμής > Advance Acoustic MAP-800 > Cambridge Audio Azur 840A V2.0 > Harman/Kardon HK990 > Leema Acoustics Pulse > Magnat MA800 > NAD C375BEE > Naim Audio Nait XS > Onkyo A-9755 > Red Wine Audio Signature 30.2 > Sony STR-DA1500 ES > XTZ Class A100D3 > Συμπεράσματα > Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Μετρήσεων

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Πίνακας Μετρήσεων

Advance Acoustic
MAP-800

Cambridge Audio
Azur
840A V2.0

Harman
Kardon
HK990

Leema Acoustics
Pulse

Magnat
MA800

NAD
C375BEE

Μέγιστη Ισχύς
(8Ω, 1kHz, 0.3%thd+N)

185,5 Wrms

123 Wrms

188,5 Wrms

79 Wrms

67,8 Wrms

179,2 Wrms

Eυαισθησία

259 mVrms

355 mVrms

357 mVrms

380 mVrms

455 mVrms

405 mVrms

Μέγιστη Ισχύς
(4Ω, 1kHz, 0.3%thd+N)

275,5 Wrms

189 Wrms

292 Wrms

110 Wrms

95,4 Wrms

162,3 Wrms

Συντελεστής
αύξησης ισχύος

1,49

1,54

1,55

1,39

1,40

0,91

Συντελεστής απόσβεσης

333

333

418

145

200

200

ΙMD
(SMPTE,1/3 Pmax, 8Ω)

0,0130%

0,0008%

0,0020%

0,0060%

0,0120%

0,0020%

Λόγος S/N
(0dBr: 1kHz, 0.1Wrms/8Ω, Α)

-64,8 dBr

-62,3 dBr

-68,0 dBr

-50,3 dBr

-66,2 dBr

-63,4 dBr

Χρόνος ανόδου
(1kHz, Pmax/8Ω)

3,78 μS

1,99 μS

1,90 μS

2,70 μS

1,57 μS

1,06 μS

Ρυθμός ανύψωσης
(1kHz, Pmax/8Ω)

24,40 V/μS

31,6 V/μS

40,8 V/μS

9,20 V/μS

18,6 V/μS

56 V/μS

Crosstalk

-60,1dBr

-62,1 dBr

-79,1dBr

-49,8 dBr

-76,1 dBr

-62,8 dBr

Λόγος S/N
(mm, 0dBr: 1kHz, 1Vrms,A)

-97,1dBr

-

-85,8 dBr

-78,3 dBr

-90,8 dBr

-

Λόγος S/N
(mc, 0dBr: 1kHz, 1Vrms, A)

-

-

-64,9 dBr

-62,6 dBr

-71,4 dBr

-


Naim Audio
Nait XS

Onkyo
A-9755

 Red Wine Audio
Signature 30.2

Sony
STR-DA1500ES

XTZ
Class A100D3

Μέγιστη Ισχύς
(8Ω, 1kHz, 0.3%thd+N)

60,2 Wrms

142 Wrms

22,2 Wrms

114 Wrms

112,8 Wrms

Eυαισθησία

131mVrms

200 mVrms

450 mVrms

156 mVrms

268 mVrms

Μέγιστη Ισχύς
(4Ω, 1kHz, 0.3%thd+N)

81,5 Wrms

218,5 Wrms

10,3 Wrms

136 Wrms

168,8 Wrms

Συντελεστής
αύξησης ισχύος

1,35

1,53

0,46

1,19

1,49

Συντελεστής απόσβεσης

59

50

101

48

143

ΙMD
(SMPTE,1/3 Pmax, 8Ω)

0,0050%

0,0730%

0,0170%

0,0100%

0,0130%

Λόγος S/N
(0dBr: 1kHz, 0.1Wrms/8Ω, Α)

-57,2 dBr

-60,8 dBr

-60,0 dBr

-63,0 dBr

-58,7 dBr

Χρόνος ανόδου
(1kHz, Pmax/8Ω)

8,96 μS

6,58 μS

14 μS

4,34 μS

2,98 μS
Ρυθμός ανύψωσης
(1kHz, Pmax/8Ω)

8,2 V/μS

6,0 V/μS

1,3 V/μS

9,6 V/μS

25,8 V/μS

Crosstalk

-53,6 dBr

-66,2 dBr

-64,2 dBr

-68,1 dBr

-71,8 dBr

Λόγος S/N
(mm, 0dBr: 1kHz, 1Vrms, A)

-

-81,4 dBr

-

-87,6 dBr

-90,8 dBr

Λόγος S/N
(mc, 0dBr: 1kHz, 1Vrms, Α)

-

-

-

-

-71,4 dBr


Πίνακας Δυνατοτήτων/Τιμών

Advance Acoustic
MAP-800

Cambridge Audio
Azur
840A V2.0

Harman
Kardon
HK990

Leema Acoustics
Pulse

Magnat
MA800

NAD
C375BEE

Είσοδοι line (RCA)

4

8

6

5

4

7

Είσοδοι balanced (XLR)

2

1

1

Όχι

Όχι

Όχι

Είσοδος phono (mm)

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Eίσοδος phono (mc)

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Είσοδος τελικού ενισχυτή

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Είσοδος media player

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Έξοδοι εγγραφής

1

1

1

1

1

2

Έξοδος προενισχυτή

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

N

Έξοδοι ηχείων

2

2

2

1

2

2

Έξοδος ακουστικών

Όχι

6.3mm

6.3mm

3.5mm

3.5mm

6.3mm

Ρυθμιστικά τονικότητας

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Δυνατότητα Direct In

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Φίλτρο Loudness

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Tηλεχειριστήριο

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Τιμή

2,000 ευρώ

1,399.95 ευρώ

1,500 ευρώ

1,350 ευρώ

1,410 ευρώ

1,395 ευρώ


Naim Audio
Nait XS

Onkyo
A-9755

 Red Wine Audio
Signature 30.2

Sony
STR-DA1500ES

XTZ
Class A100D3

Είσοδοι line (RCA)

5

6

1

5

3

Είσοδοι balanced (XLR)

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Είσοδος phono (mm)

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Eίσοδος phono (mc)

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Είσοδος τελικού ενισχυτή

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Είσοδος media player

Όχι

Όχι

Όχι

Digital Media Port

Όχι

Έξοδοι εγγραφής

5p DIN

1

Όχι

1

1

Έξοδος προενισχυτή

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Έξοδοι ηχείων

1

2

1

2

1

Έξοδος ακουστικών

Όχι

6.3mm

Όχι

6.3mm

Όχι

Ρυθμιστικά τονικότητας

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Δυνατότητα Direct In

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Φίλτρο Loudness

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Tηλεχειριστήριο

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Τιμή

1,850 ευρώ

1,160 ευρώ

2,400 ευρώ

645 ευρώ

750 ευρώ

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2010
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr