Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 23/02/2010


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS:  ΕΝΔΕΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ...

SITE MAP


REVIEW

GROUP TEST: 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Onkyo A-9755

Εισαγωγή > Η διαδικασία της δοκιμής > Advance Acoustic MAP-800 > Cambridge Audio Azur 840A V2.0 > Harman/Kardon HK990 > Leema Acoustics Pulse > Magnat MA800 > NAD C375BEE > Naim Audio Nait XS > Onkyo A-9755 > Red Wine Audio Signature 30.2 > Sony STR-DA1500 ES > XTZ Class A100D3 > Συμπεράσματα > Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Μετρήσεων

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Γενικώς
Ο Α-9755 είναι ένας ολοκληρωμένος ενισχυτής με στάδιο εξόδου σε τάξη  D, ο οποίος χρησιμοποιεί την διακοπτική τεχνολογία VL που έχει αναπτύξει η ίδια η Onkyo.
Βασίζεται σε ένα γραμμικό τροφοδοτικό με δύο μετασχηματιστές και συνολική χωρητικότητα 2x18.000μF και η συνολική αισθητική και εργονομία του παραπέμπει στους κλασικούς λιτούς ολοκληρωμένους ενισχυτές.
Διαθέτει 6 εισόδους single ended, μία είσοδο phono mm, είσοδο του τελικού ενισχυτή, μία έξοδο εγγραφής έξοδο για ακουστικά, ρυθμιστικά τονικότητας, διακόπτη Pure Direct in καθώς επίσης και φίλτρο loudness. Για την σύνδεση των ηχείων προσφέρονται δύο ζεύγη εξόδων ανά κανάλι τα οποία μπορεί να επιλέξει ο χρήστης μέσω ενός διακόπτη στην πρόσοψη.
Η ποιότητα κατασκευής είναι καλή, με υλικά βιομηχανικής ποιότητας και τυπικής ποιότητας βύσματα εισόδων/εξόδων και σύνδεσης των ηχείων.
Μετρήσεις
Σε φορτίο των 8Ω και με όριο παραμόρφωσης 0.3%, ο A-9755 απέδωσε 142W ενώ σε φορτίο των 4Ω με παραμόρφωση 0.3%,η μέγιστη ισχύς αυξήθηκε στα 218.5W. Με λόγο αύξησης της ισχύος 1.53, αποδείχθηκε ένας από τους ενισχυτές με την μεγαλύτερη δυνατότητα παροχής ρεύματος. Ο συντελεστής απόσβεσης, για φορτία 8Ω, υπολογίστηκε στο 50.
Η απόκριση συχνότητας του Onkyo έκρυβε μια έκπληξη καθώς ενώ παρέμεινε απόλυτα ομαλή μέχρι τα 10kHz περίπου, από το σημείο αυτό παρουσίασε μια τάση ενίσχυσης η οποία έφθασε το 1.5dB στα 20kHz και ξεπέρασε τα 3dB στα 40kHz. Η μόνη αιτία που μπορούμε να σκεφτούμε για την συμπεριφορά αυτή είναι η αλληλεπίδραση του διακοπτικού σταδίου εξόδου και του φίλτρου του με το φορτίο. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών κρίνεται ως εξαιρετική. Οδηγώντας το σύνθετο φορτίο, ο ενισχυτής επέδειξε παρόμοια συμπεριφορά: παρέμεινε εξαιρετικά ουδέτερος στις χαμηλές συχνότητες και επέδειξε την τάση για αύξηση του κέρδους ψηλά. Επιπροσθέτως, παρουσίασε μια απόκλιση, περίπου 0.7dB με κέντρο τα 4.5kHz. Παρά την θεαματική μορφή των καμπυλών, πάντως, οι αποκλίσεις παραμένουν μικρές σε απόλυτα μεγέθη.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 0.3%thd+N/8Ohm, δύο κανάλια Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 0.3%thd+N/Σύνθετο φορτίο, δύο κανάλια

Τετραγωνικό σήμα 1kHz, μέγιστη ισχύς σε φορτίο 8Ω thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (κόκκινο), 4Ω (πράσινο)
Τα πρώτα σημάδια υπερφόρτωσης του ενισχυτή για το φορτίο των 8Ω εκδηλώνονται στα 140W με παραμόρφωση 0.25%, ενώ στα 4Ω, η υπερφόρτωση του ενισχυτή ξεκινά από τα 175W με  περίπου ίδια τιμή παραμόρφωσης.
Ο Onkyo αποδείχθηκε ένας από τους αργούς ενισχυτές της δοκιμής με χρόνο ανόδου 6.58μS και ρυθμό ανύψωσης 6V/μS. Οι τιμές αυτές δεν πρέπει, πάντως, να προκαλούν ιδιαίτερα κακή εντύπωση (όπως και στην περίπτωση του Red Wine Audio) επειδή η “ταχύτητα” των διακοπτικών σταδίων εξόδου δεν έχει το ίδιο νόημα και την ίδια αξία με αυτή των συμβατικών και επιπροσθέτως εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το φορτίο στην έξοδο, το φίλτρο που χρησιμοποιήται και την σχέση τους. Η απόδοση του τετραγωνικού σήματος, όμως, ήταν μάλλον κακή,  με έντονο overshoot. Η μόνιμη ταλάντωση η οποία είναι εμφανής και η οποία υπολογίστηκε στα 200kHz και  θα μπορούσε να αποδοθεί στην λειτουργία του σταδίου VL Digital που χρησιμοποιεί ο ενισχυτής.
Το διάγραμμα αρμονικών με σήμα συχνότητας 1kHz αναδεικνύει έναν μεγάλο αριθμό συνιστωσών από τις οποίες, επικρατούν στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές της περιττής τάξης. Η στάθμη τους παραμένει σε σχετικά υψηλό επίπεδο ακόμη και κοντά στα 40kHz.
Το φάσμα του θορύβου είναι ίσως περισσότερο αποκαλυπτικό: Εδώ φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του υψίσυχνου θορύβου οφείλεται στην λειτουργία του ενισχυτή με σήμα στην είσοδο (επομένως οφείλεται κατά κύριο λόγο στο στάδιο εξόδου). Από την άλλη πλευρά, το τροφοδοτικό κινείται σε πολύ καλύτερα επίπεδα με το hum να βρίσκεται κάτω από τα -70dBr και τον θόρυβο από την ανόρθωση ακόμη χαμηλότερα. Η στατική μέτρηση (-60.8dBr(A)) επιβεβαιώνει αυτά που είδαμε στο φάσμα.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, 10Wrms/8Ω. Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 0.1Wrms/8Ohm, βραχυκυκλωμένη είσοδος.

Ακρίβεια ρυθμιστικού στάθμης Ακρίβεια αποέμφασης RIAA. 0dBr: 1kHz, 1Vrms, Tape Out.
Το ρυθμιστικό στάθμης του ενισχυτή αποδείχθηκε πολύ καλής ποιότητας καθώς στο μέσον της διαδρομής του δεν εισήγαγε καμία ορατή διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική μέτρηση της απόκρισης όπου, τυπικά, βρίσκεται εκτός.
Ο προενισχυτής phono αποδείχθηκε αρκετά αθόρυβος (-81.4dBr(A)) και με τυπικά ικανοποιητική ακρίβεια αφού κινήθηκε μέσα στα όρια του +/-1dB. Περισσότερο ανησυχητικό εύρημα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο καναλιών (περί τα 0.25dB στην μέγιστη τιμή της) η οποία κορυφώνεται την περιοχή 50Hz-500kHz.
Ακροάσεις
Ο ολοκληρωμένος της Onkyo οδήγησε με άνεση τα ηχεία αναφοράς και αποδείχθηκε κατάλληλος για χρήση σε μέτριους και μεγαλύτερους χώρους καθώς δημιούργησε υψηλές στάθμες χωρίς ίχνη κόπωσης. Οι χαμηλές συχνότητες αποδόθηκαν με επαρκή όγκο χωρίς πάντως να ενθουσιάζουν, αφού μας δημιούργησαν την αίσθηση υπερελέγχου και έλλειψης λεπτομέρειας στην περιγραφή των οργάνων της περιοχής. Σε αντίθεση με την παρατήρηση αυτή, η μεσαία περιοχή χαρακτηρίστηκε από μια ατμοσφαιρική αίσθηση, δεν δημιούργησε αισθήματα καταπίεσης και επιπροσθέτως ήταν ιδιαίτερα λεπτομερής τόσο σε θέματα ηχοχρωμάτων και άρθρωσης των φωνών όσο και σε θέματα εστιασμού κατά την αναπαραγωγή χορωδιακών έργων. Η περιοχή των υψηλών συχνοτήτων χαρακτηρίστηκε από αρμονικό πλούτο και επαρκή ταχύτητα θα την θέλαμε, ωστόσο, κάπως πιο φωτεινή καθώς η γενική εντύπωση που αποκομίσαμε κατά τις ακροάσεις είναι ότι ο ενισχυτής αποκλίνει γενικώς προς το ατμοσφαιρικό, στρογγυλεύοντας τις λεπτομέρειες. 
Η στερεοφωνική εικόνα κινείται σε μια παρόμοια λογική, τοποθετώντας τον ακροατή σε κάποια απόσταση από την υποθετική σκηνή, αλλά παρέχοντάς του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να παρακολουθήσει τα τεκταινόμενα επί τις υποθετικής σκηνής.
Τελικώς...
... o Οnkyo είναι ένας αρκετά ισχυρός ενισχυτής ο οποίος διαθέτει έναν συγκεκριμένο ηχητικό χαρακτήρα που, είναι βέβαιο, ότι θα καλύψει τις προτιμήσεις μιας μεγάλης μερίδας ακροατών. Ωστόσο, φαίνεται, ότι η απόδοσή του εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το φορτίο που θα συνδεθεί στην έξοδο και μάλιστα με την καλή ή κακή σχέση του φορτίου αυτού με το φίλτρο του ενισχυτή. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς είναι να τον ακούσει προσεκτικά σε συνδυασμό με το ηχείο που θα κληθεί να οδηγήσει.
Τιμή: 1.160 ευρώ
info: Eισαγωγική-Εμπορική Ελλάδος Α.Ε., τηλ.: 210-672.1200, web:
http://www.eu.onkyo.com

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2010
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr