Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 23/02/2010


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS:  ΕΝΔΕΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ...

SITE MAP


REVIEW

GROUP TEST: 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Μagnat MA 800

Εισαγωγή > Η διαδικασία της δοκιμής > Advance Acoustic MAP-800 > Cambridge Audio Azur 840A V2.0 > Harman/Kardon HK990 > Leema Acoustics Pulse > Magnat MA800 > NAD C375BEE > Naim Audio Nait XS > Onkyo A-9755 > Red Wine Audio Signature 30.2 > Sony STR-DA1500 ES > XTZ Class A100D3 > Συμπεράσματα > Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Μετρήσεων

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Γενικώς
Ο MA 800 είναι η μοναδική συσκευή της δοκιμής η οποία περιλαμβάνει λυχνίες. Χρησιμοποιεί ένα ζευγάρι διπλοτριόδων ECC82 στο στάδιο προενίσχυσης οι οποίες γίνονται εμφανείς από ισάριθμα ανοίγματα στην πρόσοψη. Πρόκειται για μια συσκευή η οποία βασίζεται σε ένα κοινό και για τα δύο κανάλια τροφοδοτικό με έναν δακτυλιοειδή μετασχηματιστή και τέσσερις πυκνωτές των 8200μF. Ο τελικός ενισχυτής είναι υλοποιημένος από διακριτά εξαρτήματα και βασίζεται σε δύο μεγάλους ημιαγωγούς ισχύος της Toshiba ανά κανάλι. Ο προενισχυτής phono βασίζεται σε ένα κλασικό 5532 καθώς και σε έναν τελεστικό χαμηλού θορύβου της Analog Devices για την είσοδο κινητού πηνίου.
Διαθέτει 4 εισόδους single ended, μία είσοδο phono mm/mc, μία έξοδο εγγραφής και έξοδο 6.3mm για σύνδεση με ακουστικά. Για την σύνδεση με τα ηχεία προσφέρονται δύο ζεύγη υποδοχών ανά κανάλι.
Η ποιότητα του MA-800 είναι πολύ καλή και οι Γερμανοί έχουν χρησιμοποιήσει υλικά ακριβείας όπου αυτό απαιτείται.
Μετρήσεις
Σε φορτίο των 8Ω και με όριο παραμόρφωσης 0.3%, ο ενισχυτής MA 800 της εταιρίας Magnat, απέδωσε 67.8W, ενώ σε φορτίο των 4Ω με παραμόρφωση 0.3%,η μέγιστη ισχύς αυξήθηκε στα 95.4W. Ο λόγος αύξησης της ισχύος είναι 1.4 και ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε στο 200. Με δεδομένο ότι ο ενισχυτής έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε συγκρίσεις με τις αντίστοιχες μετρήσεις καθώς η μεθοδολογία στις δύο δοκιμές είναι διαφορετική.
Η απόκριση συχνότητας κρίνεται ως εξαιρετική με εξαιρετικά μικρές αποκλίσεις από την στάθμη των 0dBr σε ολόκληρο το φάσμα μέχρι τα 40kHz, ενώ ανάλογη επίδοση είχε και ο ενισχυτής όσον αφορά στην ομοιότητα των δύο καναλιών. Με το σύνθετο φορτίο υπάρχει μια μικρή αλλαγή στην συμπεριφορά αυτή με μικρές αποκλίσεις μεταξύ 10Hz και  35Hz, 100Hz έως 500Hz καθώς και γύρω από τα 2.8KHz. Οι αποκλίσεις αυτές δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τα 0.5dB και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται ως σοβαρά προβλήματα.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 0.3%thd+N/8Ohm, δύο κανάλια Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 0.3%thd+N/Σύνθετο φορτίο, δύο κανάλια

Τετραγωνικό σήμα 1kHz, μέγιστη ισχύς σε φορτίο 8Ω thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (κόκκινο), 4Ω (πράσινο)
Τα πρώτα σημάδια υπερφόρτωσης του ενισχυτή για το φορτίο των 8Ω εκδηλώνονται στα 50W με όριο παραμόρφωσης 0.03%, ενώ στα 4Ω, η υπερφόρτωση του ενισχυτή ξεκινά από τα 62W με το ίδιο όριο παραμόρφωσης.
O ΜΑ800 είναι ο δεύτερος ταχύτερος ενισχυτής της δοκιμής (μετά τον NAD) με χρόνο ανόδου 1.57μS και ρυθμό ανύψωσης 18.6V/μS. H επίδοση αυτή συνοδεύεται από μια κυματομορφή εξόδου η οποία έχει πολύ ομαλή κλίση, χωρίς παραμορφώσεις και μια, ελαφριά, υποψία overshoot.
Το φάσμα των αρμονικών με θεμελιώδη συχνότητα 1kHz έφερε στην επιφάνεια τον λαμπάτο χαρακτήρα που είναι αναμενόμενο να έχει ο Magnat. Αυτός φαίνεται από την σχετική στάθμη των άρτιων αρμονικών η οποία είναι υψηλότερη συγκριτικά με αυτή των περιττών, αφήνοντας υποσχέσεις για ανάλογη ηχητική συμπεριφορά. Η στάθμη των αρμονικών πέφτει γρήγορα κάτω από τα -90dBr. Ενδιαφέρον σημείο είναι και η ανυπαρξία θορύβου από το τροφοδοτικό. Το τελευταίο κάνει αισθητή (τρόπος του λέγειν) την παρουσία του στο φάσμα θορύβου του MA 800 με τη στάθμη του hum στα -90dBr και χωρίς κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή της ανόρθωσης. Η στατική μέτρηση του θορύβου (-66.2dBr(A)) η οποία είναι η δεύτερη καλύτερη της δοκιμής μετά από αυτήν του Harman/Kardon, απλώς επιβεβαιώνει αυτό που είδαμε στο πεδίο της συχνότητας.

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, 10Wrms/8Ω. Φάσμα θορύβου. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 0.1Wrms/8Ohm, βραχυκυκλωμένη είσοδος.

Ακρίβεια ρυθμιστικού στάθμης Ακρίβεια αποέμφασης RIAA. 0dBr: 1kHz, 1Vrms, Tape Out.
Με το ρυθμιστικό στάθμης στη μέση της διαδρομής του, είδαμε μια αλλαγή στις διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών Η Magnat εδώ... εκτίθεται από την εξαιρετική επίδοση του ενισχυτή με το ρυθμιστικό εκτός! Ποσοτικά η διαφορά αυτή είναι μικρότερη του 0.25dB αλλά, στο μέτρο που εξετάζουμε την διαφοροποίηση, αφήνει περιθώρια για βελτιώσεις.
Ο προενισχυτής phono του MA800 κινείται στον μέσο όρο της δοκιμής από πλευράς θορύβου (-76.3 και -56.3dBr(A) για τις εισόδους mm και mc αντιστοίχως) και κρίνεται ως πολύ καλός σε θέματα ακρίβειας στην αποέμφαση καθώς βρίσκεται μέσα στο όριο του 0.5dB. To αντίστοιχο διάγραμμα δείχνει την ύπαρξη υποηχητικού φίλτρου με αρκετά απότομη κλίση κάτω από τα 20Hz.
Ακροάσεις
Παρά την σχετικώς χαμηλή ισχύ του ο Magnat αποδείχθηκε επαρκέστατος στην οδήγηση των ηχείων αναφοράς και δημιούργησε αρκετά υψηλές στάθμες χωρίς ιδιαίτερα ίχνη κόπωσης και χωρίς να γίνεται σκληρός ή, εν γένει, δυσάρεστος όταν πλησίασε στο όριο του.
Οι χαμηλές συχνότητες αποδόθηκαν με ελκυστικό τρόπο, διακρινόμενες τόσο για τον όγκο τους όσο και για τις δυνατότητες περιγραφής τους. Χωρίς να υπερβάλει, ο ενισχυτής αποδίδει με πολύ σωστό τρόπο την ρυθμική φυσιογνωμία του προγράμματος ανεξαρτήτως του είδους. Η μεσαία περιοχή αποδόθηκε με ουδετερότητα δεν μας καταπίεσε σε καμία περίπτωση και οι φίλοι των έργων με φωνή να ικανοποιηθούν απόλυτα από την δύναμη περιγραφής και την άρθρωση που μπορεί να προσφέρει ο ενισχυτής. Στις υψηλές συχνότητες πήραμε καλά χρονικά χαρακτηριστικά και αρμονικό πλούτο, ίσως όμως ο χαρακτήρας του ενισχυτή να έχει μια ελάχιστη απόκλιση προς την φωτεινή πλευρά. Η απλή εξήγηση εδώ είναι ότι “φταίνε” οι λυχνίες αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς, εύκολα αν πράγματι συμβαίνει αυτό. Πάντως κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν ανιχνεύσαμε κανένα άλλο χαρακτηριστικό που να μπορούμε να το αποδώσουμε στο λαμπάτο στάδιο της προενίσχυσης.
H στερεοφωνική εικόνα προσφέρει πολλές λεπτομέρειες, κίνηση και αέρα ανάμεσα στις ηχητικές πηγές, τοποθετεί τον ακροατή σε μια μέση απόσταση -ούτε μακρυά αλλά ούτε και πολύ κοντά- προσφέροντάς του μια αμφιθεατρική αίσθηση όσον αφορά τα τεκταινόμενα.
Τελικώς...
... δεν μας έμεινε αμφιβολία ότι ο MA 800 είναι ένας συνεπής, καλοκατασκευασμένος και καλόηχος ολοκληρωμένος ενισχυτής με όλες τις απαραίτητες δυνατότητες και, επιπρόσθετα, μια “λαμπάτη” λάμψη για όσους θα ήθελαν κάτι σχετικό. Πρόκειται για μια πολύ καλή πρόταση αλλά στην συγκεκριμένη κατηγορία τιμής έχει ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό.
Τιμή: 1410 ευρώ
info: ΕΛΑΣΥΝ, τηλ.: 210-957.8150, web:
http://www.elasyn.gr/ , http://www.magnat.de/

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2010
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr