Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/12/2009


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS: GROUP TEST: 10 ΗΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...

SITE MAP


REVIEW

GROUP TEST: 10 HXEIA ΒΑΣΗΣ/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η διαδικασία της δοκιμής
Εισαγωγή > Η διαδικασία της δοκιμής > Audio Physic Step > Audio Spectrum Eros > Guru QM10 > Leema Acoustics Xero > ProAc TR8s > Spendor S3/5R > Aliante One PF > ATC SCM19 > JBL ES30 > Pioneer S-4EX > Συμπεράσματα > Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών και μετρήσεων

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Κάθε ηχείο δοκιμάστηκε στο εργαστήριο του avmentor.gr ώστε να έχουμε ένα σαφές προφιλ της τεχνικής του πλευράς και στην συνέχεια υπέστη την συνήθη διαδικασία των κριτικών ακροάσεων, όπως συμβαίνει με κάθε συσκευή που δοκιμάζουμε. Οι λεπτομέρειες τον διαδικασιών περιγράφονται στο κείμενο που ακολουθεί.
Μετρήσεις
Όλες οι μετρήσεις έγιναν με το σύστημα Clio QC, με ρυθμό δειγματοληψίας 96kHz. Η αξιολόγηση περιέλαβε ανηχοϊκή μέτρηση της απόκρισης (με κάτω όριο τα 250Hz) και  ψευδοανηχοϊκή (quasi anechoic) μέτρηση της ευαισθησίας με συνδυασμό near field και far field μετρήσεων. Στις μετρήσεις που παρατίθενται σε κάθε ηχείο περιλαμβάνονται: Διάγραμμα μέτρου και φάσης της εμπέδησης, ανηχοϊκή απόκριση συχνότητας με και χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα, ανηχοϊκή απόκριση συχνότητας και των δύο ηχείων ώστε να αποκαλυφθούν διαφορές μεταξύ των μελών του ζεύγους, βηματική απόκριση, διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων (σε μορφή δύο διαστάσεων η οποία είναι -ίσως- ευκολότερα αναγνώσιμη αφού η στάθμη είναι κωδικοποιημένη χρωματικά), μέτρηση της μέσης ευαισθησίας (η οποία προκύπτει από τον μέσο όρο της ευαισθησίας σε επτά συχνότητες με απόσταση οκτάβας ξεκινώντας από τα 125Hz) εκτίμηση της απόκρισης (με βάση την πτώση κατά 6dB στα άκρα του φάσματος), εκτίμηση της κατευθυντικότητας του ηχείου (και πάλι με βάση την πτώση κατά 6dB) καθώς επίσης και εκτίμηση των συντονισμών της καμπίνας η οποία έγινε με την χρήση μετρητή επιτάχυνσης. Το σημείο που επιλέχθηκε για την μέτρηση αυτή ήταν το κέντρο της μπάφλας μεταξύ των μεγαφώνων. Οι μετρήσεις παρατίθενται αναλυτικά στο κείμενο κάθε ηχείου και συγκεντρωτικά στην σελίδα των πινάκων.
Ακροάσεις
Κάθε ηχείο οδηγήθηκε από το συνηθισμένο σύστημα αναφοράς, το οποίο περιλαμβάνει το Teac Esoteric P70/D70 με σύνδεση διπλού AES3 μέσω Nordost Valhalla Digital, στον ρόλο της ψηφιακής πηγής, τον προενισχυτή Melos Plus Line και τον τελικό ενισχυτή HCA3500 της Parasound. Όλα τα ηχεία κλήθηκαν να λειτουργήσουν σε κοινή στάθμη, καθώς κάθε ακρόασης προηγήθηκε ρύθμιση τέτοια ώστε τα 0dBFS του Teac να αντιστοιχούν σε στάθμη 85dBA και από τα δύο ηχεία στην θέση ακρόασης η οποία βρισκόταν στην κορυφή ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 2.1 μέτρων. Για την μέτρηση της στάθμης χρησιμοποιήθηκε ένα ηχόμετρο Bruel & Kjaer 2232. Κατά τις ακροάσεις κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί η δυνατότητα του κάθε ηχείου να αντεπεξέλθει σε ψηφιακή ισοστάθμιση μέσω του Copland DRC205. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε, κάθε φορά, σχετική μέτρηση και επελέγει η ρύθμιση flat του ισοσταθμιστή. Στο κείμενο της κάθε δοκιμής περιλαμβάνει και το αντίστοιχο διάγραμμα μέτρησης με το μικρόφωνο στην θέση ακρόασης και την απόκριση του ηχείου με και χωρίς ισοστάθμιση (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως). Για λόγους αναφοράς, παρατίθεται σε αυτή τη σελίδα η αντίστοιχη μέτρηση του συστήματος αναφοράς με τα ηχεία αναφοράς (ATC SCM50 PSL) σε ελαφρώς διαφορετικές θέσεις. Η μέτρηση στην θέση ακρόασης έχει διπλή χρησιμότητα: Πρώτον, δείχνει τις πραγματικές συνθήκες ακρόασης του ηχείου αφαιρώντας από την απόκριση προβλήματα τα οποία μπορεί να οφείλονται στην εγγύτητα της μέτρησης και δεύτερον εισάγει τον παράγοντα “χώρος ακρόασης” και του τρόπου με τον οποίο αυτός διεγείρεται από το συγκεκριμένο ηχείο.

Απόκριση συχνότητας του συστήματος αναφοράς στην θέση ακρόασης. Σήμα εισόδου: MLS 512k, στάθμη 85dBSPL, χωρίς ψηφιακή ισοστάθμιση (κόκκινη καμπύλη) και με ψηφιακή ισοστάθμιση μέσω του Copland DRC205 (επιλογή: flat, πράσινη καμπύλη)

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2009
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr