Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/10/2010

flag
english
abstract

GROUP TEST

Η Διαδικασία της Δοκιμής

Φωτό_Ανοίγματος

Όπως συμβαίνει συνήθως η αξιολόγηση των συστημάτων έγινε σε δύο επίπεδα: Το εργαστηριακό όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και αυτό των ακροάσεων όπου το κάθε σύστημα αξιολογήθηκε ξεχωριστά και σε σύγκριση με το σύστημα αναφοράς όσον αφορά στον ηχητικό του χαρακτήρα. Της αξιολόγησης προηγήθηκε έλεγχος ότι το σύστημα είναι τυπικώς σωστό, δηλαδή ότι περιστρέφεται με μια σχετική ακρίβεια (χρησιμοποιήθηκε στροβοσκοπικός δίσκος), ότι οι δυνάμεις ανάγνωσης και αντιολίσθησης βρίσκονταν μέσα στις προβλεπόμενες τιμές (με την χρήση ζυγού) και ότι η γεωμετρία της κεφαλής είναι η σωστή (με την χρήση προτράκτορ). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν έγινε καμία προσπάθεια βελτιστοποίησης των παραμέτρων αυτών, δηλαδή “ψάξιμο” με μια μόνο εξαίρεση, αυτή των συνθηκών φόρτισης της κεφαλής από τον προενισχυτή phono. Στη θέση αυτή χρησιμοποιήσαμε έναν Avid Pulsare ο οποίος προσφέρει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής σε κέρδος, αντίσταση εισόδου και χωρητικότητα και μάλιστα επιτρέπει επιλογές σε πραγματικό χρόνο. Κατά την διάρκεια των ακροάσεων, επιλέξαμε ρυθμίσεις που θεωρήσαμε καλύτερες στο αυτί μας με στόχο να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση.
Οι μετρήσεις περιέλαβαν ανάλυση των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (Rumble Analysis) όπου φαίνεται η βασική συχνότητα συντονισμού του κάθε συστήματος καθώς και δευτερεύοντες συντονισμοί που οφείλονται στο μηχανισμό περιστροφής και τον κινητήρα καθώς επίσης και το hum (θόρυβος 50Hz) με το σύστημα να ιχνηλατεί αδιαμόρφωτο αυλάκι, ανάλυση των προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης εξ αιτίας θορύβων πολύ χαμηλής συχνότητας (Rumble Analysis ΙΜ) όπου το σύστημα ιχνηλατεί σήμα 3.15kHz και το αντίστοιχο διάγραμμα δείχνει την απόκλιση από τον θεωρητικά ιδανικό λοβό μιας συχνότητας, την δυνατότητα ιχνηλάτησης πολύ ισχυρών σημάτων, όπου αναλύεται το φάσμα ενός τόνου 1kHz/+4dB (πρόκειται για ακραία μέτρηση, σπανίως υπάρχουν τέτοια σήματα σε δίσκους), απόκριση συχνότητας με σήμα ροζ θόρυβο (όπου φαίνονται και οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών) καθώς επίσης και την απεικόνιση της κρουστικής απόκρισης του συστήματος βραχίονα/κεφαλής (με την μέθοδο που προτείνει ο Ladegaard) από την οποία προκύπτει η πραγματική (όχι υπολογισμένη με βάση τις μάζες και την ενδοτικότητα) συχνότητα συντονισμού καθώς και η ταχύτητα απόσβεσης. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα μέτρηση είναι αυτή της συμπεριφοράς σε εξωγενείς κραδασμούς. Η μέτρηση είναι διπλή και περιλαμβάνει μια μέτρηση του θορύβου ηρεμίας του συστήματος (residual noise) με την κεφαλή σε επαφή με τον δίσκο, χωρίς εξωτερική διέγερση και μια μέτρηση του θορύβου που περνά μέσα από την κεφαλή όταν το πλατό εκτίθεται σε ισχυρό σήμα ροζ θορύβου (93dB SPL(A) σε απόσταση 0.5m). Πρόκειται για μια μέτρηση σε ακραίες συνθήκες αλλά ο σκοπός είναι να φανεί η λειτουργία της ανάρτησης (αν υπάρχει) και να αποκαλυφθούν ιδιοσυντονισμοί του συστήματος. Στους πίνακες που συμπληρώνουν τη δοκιμή θα βρείτε ακόμη μέτρηση wow&flutter και ακρίβειας περιστροφής καθώς επίσης και άλλα στοιχεία.
Οι ακροάσεις έγιναν με την γνωστή μέθοδο: Κάθε υπό δοκιμή σύστημα αντικατέστησε το σύστημα αναφοράς (Linn Sondek LP12/Ittok/Karma) και κλήθηκε να αναπαράγει ένα πρόγραμμα αναφοράς. Οι στάθμες ακρόασης κρατήθηκαν σταθερές με την βοήθεια σήματος αναφοράς και ηχόμετρου.
Ακολουθώντας την πρακτική που εφαρμόζουμε τους τελευταίους μήνες, τα πλατό ηχογραφήθηκαν και τέσσερα τρακ διάρκειας 30 περίπου δευτερολέπτων είναι διαθέσιμα σε μορφή αρχείου zip για όποιον θέλει να πάρει μια γεύση για την ηχητική ταυτότητα κάθε συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των listening sessions μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ ενώ για όποια απορία σχετική με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην δοκιμή αυτή, μπορείτε να ανοίξετε σχετική συζήτηση στις ομάδες συζήτησης του avmentor
Τα αντίστοιχα αρχεία που προέκυψαν από ηχογραφήσεις του συστήματος αναφοράς (ώστε να μπορείτε να κάνετε συγκρίσεις μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.