Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/10/2010

flag
english
abstract

GROUP TEST

Πίνακες

Φωτό_Ανοίγματος
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Μετρήσεων
Dual
CS 455
Dual
CS 455-1M
Dual
CS 505-4
Pro-Ject
Essential
Pro-Ject
RPM 5,1
Rega
P3-24
Αρχιτεκτονική Με ανάρτηση Με ανάρτηση Με ανάρτηση Χωρίς ανάρτηση Χωρίς ανάρτηση Χωρίς ανάρτηση
Κινητήρας Συνεχούς Συνεχούς Σύγχρονος Σύγχρονος Σύγχρονος Σύγχρονος
Έλεγχος Στροφών Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός Χειροκίνητος Χειροκίνητος Χειροκίνητος
Ρύθμιση Δύναμης Ανάγνωσης Ελατήριο Ελατήριο Ελατήριο Αντίβαρο Αντίβαρο Αντίβαρο
Ρύθμιση Δύναμης Αντιολίσθησης Ελατήριο Ελατήριο Ελατήριο Αντίβαρο Αντίβαρο Άγνωστο
Κεφαλή Ortofon
OM10
Ortofon
OM10
Ortofon
OM10
Ortofon
OM3E
Ortofon
2M Red
Rega
Elys 2
Wow & Flutter 0.080% (IEC) 0.088% (IEC) 0.070% (IEC) 0.120% (IEC) 0.077% (IEC) 0.057% (IEC)
Απόκλιση -0.300% +0.250% -0.003% +0.460% +0.390% +0.320%
Λόγος S/N -63.9dBr(A) -64.6dBr(A) -63.3dBr(A) -63.8dBr(A) -64.2dBr(A) -76.2dBr(A)

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Μετρήσεων
Clearaudio
Concept
Pro-Ject
2-Xperience
Pro-Ject
6 PerspeX
Thorens
TD 309
Αρχιτεκτονική Χωρίς ανάρτηση Χωρίς ανάρτηση Με ανάρτηση Με ανάρτηση
Κινητήρας Συνεχούς Σύγχρονος Σύγχρονος Συνεχούς
Έλεγχος Στροφών Ηλεκτρονικός Χειροκίνητος Χειροκίνητος Ηλεκτρονικός
Ρύθμιση Δύναμης Ανάγνωσης Αντίβαρο Αντίβαρο Αντίβαρο Αντίβαρο
Ρύθμιση Δύναμης Αντιολίσθησης Χωρίς Αντίβαρο Αντίβαρο Μαγνητικά
Κεφαλή Clearaudio
Concept MC
Sumiko
BPS Evo III
Ortofon
Rondo Red
Audiotechnica
AT95E
Wow & Flutter 0.057% (IEC) 0.067% (IEC) 0.180% (IEC) 0.035% (IEC)
Απόκλιση +0.100% +0.430% -0.090% +0.170%
Λόγος S/N -63.2dBr(A) -73.7dBr(A) -66.1dBr(A) -63.7dBr(A)