Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/09/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

GROUP TEST

Καλώδια Ηχείων από €700 - €2.000

Black Rhodium Polar Gladiator DCT

Φωτό_Ανοίγματος

To Gladiator, όπως φαίνεται και από τον χαρακτηρισμό DCT είναι ένα καλώδιο του οποίο έχει υποστεί κρυογονική επεξεργασία. Χρησιμοποιεί μονόκλωνους επάργυρους αγωγούς από χαλκό και διηλεκτρικό από ελαστομερές υλικό με βάση τη σιλικόνη (silicone rubber). Το καλώδιο είναι μετρίως εύκαμπτο και αυτό που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν τερματισμένο με καλής ποιότητας βύσματα 4mm. Το προς δοκιμή δείγμα είχε μήκος 3.07m.

Μετρήσεις

H αντίσταση dc του Polar Gladiator είναι από τις χαμηλότερες της δοκιμής (0.007Ω/m) και η χωρητικότητά του αρκετά κάτω από τον μέσο όρο (0.63pF/m, 10kHz) ενώ η αυτεπαγωγή του κινήθηκε πολύ κοντά στο μέσο όρο (0.324μH/m). Λίγο πάνω από τον μέσο όρο της δοκιμής μετρήθηκε επίσης και η διακύμανση της σύνθετης αντίστασης του καλωδίου (0.213Ω). Αντιθέτως, η διακύμανση της ενεργού αντίστασης σε συνάρτηση με την συχνότητα ήταν αρκετά πάνω από τον μέσο όρο (48.6%) δείγμα ενός αρκετά ισχυρού επιδερμικού φαινομένου. Η συνολική αυτεπαγωγή του καλωδίου μετρήθηκε στα 2μH περίπου (πολύ κοντά στον μέσο όρο της δοκιμής) ενώ η συνολική χωρητικότητα ήταν αρκετά χαμηλή (194pF) και οι απώλειες στο διηλεκτρικό πολύ χαμηλές με το DF (Dissipation Factor) να βρίσκεται κοντά στο 0.002.
Η σάρωση στις υψηλές συχνότητες αποκάλυψε έναν συντονισμό πολύ κοντά στον μέσο όρο της δοκιμής χωρίς φορτίο (6.05MHz) με την τιμή να πέφτει, επίσης πολύ κοντά στον μέσο όρο, στα 660kHz όταν το καλώδιο μετρήθηκε υπό φορτίο.

Thumbnail Thumbnail

Σάρωση υψηλών συχνοτήτων (100kHz-10MHz, 200mS, Linear). Καλώδιο χωρίς φορτίο

Σάρωση υψηλών συχνοτήτων (100kHz-10MHz, 200mS, Linear). Καλώδιο με φορτίο 0.047μF/5Ω

Η χρήση του καλωδίου με τον ενισχυτή solid state επέφερε μια μέγιστη απόκλιση κοντά στα 0.05dB σε σχέση με την απλή γεφύρωση, τιμή αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της δοκιμής ενώ με το λαμπάτο στάδιο εξόδου, το καλώδιο συμπεριφέρθηκε, επίσης, καλά με τιμή μέγιστης διακύμανσης κοντά στο 0.07dB, ελάχιστα μεγαλύτερη του μέσου όρου.
Η παραμόρφωση του ημιαγωγικού σταδίου εξόδου με το Polar Gladiator εμφανίστηκε χαμηλότερη σε σχέση με αυτήν που μετρήθηκε με τη γεφύρωση και πολύ κοντά στον μέσο όρο της δοκιμής (0.022%), ενώ στην περίπτωση του σταδίου εξόδου με λυχνίες η παραμόρφωση ήταν, συγκριτικά υψηλότερη σε σχέση με την γεφύρωση, στο 2.285% και ήταν η υψηλότερη που μετρήσαμε.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας (ενισχυτής solid state). Short (κόκκινη καμπύλη), Ref-1 (μοβ καμπύλη), Δείγμα (πράσινη καμπύλη)

Μεταβολή της αντίστασης σε συνάρτηση με την συχνότητα. Αντίσταση αναφοράς: 0.133Ω (πορτοκαλί καμπύλη), Short (κόκκινη καμπύλη), Ref-1 (μοβ καμπύλη), Δείγμα (πράσινη καμπύλη)

Ακουστικές Εντυπώσεις

Η γενική εντύπωση που αποκομίσαμε από το σύστημα με τον Parasound HCA-1000 ήταν αυτή της πολύ καλής στερεοφωνικής εικόνας, της σωστής αναλογίας στην μεσαία περιοχή και μιας αυστηρότητας στα ρυθμικά μέρη.
Πέραν της αυστηρότητας αυτής, η οποία θα βρει πολλούς θαυμαστές μεταξύ των audiophiles, η περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων αποδόθηκε με καλή έκταση και όγκο και το σύστημα δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα να γεμίσει τον χώρο με τρόπο επιβλητικό και ευχάριστο. Η μεσαία περιοχή χαρακτηρίζεται από καλές δυνατότητες ανάλυσης, έχει μια ελάχιστα υποτονική αίσθηση (όντας ελάχιστα πίσω) αλλά οι διάφορες λεπτομέρειες είναι παρούσες και το τελικό αποτέλεσμα είναι η εντύπωση της διαύγειας και της ακρίβειας. Το σύστημα ακούστηκε φωτεινό, ευχάριστο και με αρμονικό πλούτο στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, γνωρίσματα στα οποία θα πρέπει να προσθέσει κανείς και τα πολύ καλά χρονικά χαρακτηριστικά που φαίνεται να υπάρχουν, κυρίως στα μέτωπα και την απόσβεση.
Το Polar Gladiator συνοδεύτηκε από το αντίστοιχο καλώδιο interconnect (Illusion DCT). Συγκριτικά με το interconnect αναφοράς, ο ήχος του συστήματος βελτιώθηκε οριακά, στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων, όπου πήραμε λίγο καλύτερη έκταση και όγκο, με καλύτερο όγκο στα ρυθμικά μέρη, καθώς και ψηλά, όπου το σύστημα φάνηκε να κερδίζει σε αρμονικό πλούτο και να γίνεται, συνολικά πιο ευχάριστο.
Με τον Cayin A-100T, οι διαφορές που πήραμε σε σχέση με το βασικό καλώδιο αναφοράς δεν ήταν τόσο μεγάλες σε σχέση με άλλα καλώδια. Παρ' όλα αυτά υπήρξε βελτίωση σε όλους τους τομείς. Το σύστημα ακούστηκε εκτεταμένο και λεπτομερές χαμηλά, λίγο εμφατικό, με ήπιες τάσεις υπερβολής και με ογκώδη, ευχάριστα ρυθμικά μέρη. Η μεσαία περιοχή κέρδισε σε λεπτομέρεια και αίσθηση και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ευχάριστο με αίσθηση διαύγειας και παρουσίας. Η περιοχή των υψηλών συχνοτήτων ακούστηκε γρήγορη, με μέτριο σώμα και ελαφρώς βιαστικές αποσβέσεις και, ενώ υπήρξε σαφής βελτίωση σε σχέση με το καλώδιο αναφοράς, χαρακτηρίστηκε μάλλον από μια ξηρότητα σε ότι αφορά τον αρμονικό πλούτο.

Τελικώς...

Το Polar Gladiator βελτίωσε σημαντικά τόσο τον ήχο του συστήματος με τον ημιαγωγικό ενισχυτή όσο και αυτόν του συστήματος με τον λαμπάτο (αν και στην δεύτερη περίπτωση η θετική επίδρασή του ήταν λίγο μικρότερη). Τα βασικά χαρακτηριστικά του ήταν η ισορροπημένη μεσαία περιοχή, η καλή στερεοφωνική εικόνα και μια κάποια αυστηρότητα στην περιγραφή των ρυθμικών μερών.

Δοκιμή Διαφορών (αρχείο .wav 24bit/192kHz)

Τιμή: € 700

info: Future Days Audio, τηλ.: 210-642.9015, http://www.blackrhodium.co.uk/