Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/09/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

GROUP TEST

Καλώδια Ηχείων από €700 - €2.000 - Συμπεράσματα

Φωτό_Ανοίγματος

Με βάση τα δεδομένα, υπάρχουν δύο τρόποι να αξιολογήσει κανείς την δοκιμή αυτή.
Ο πρώτος αφορά την επιλογή ενός καλωδίου το οποίο θα επιφέρει την μεγαλύτερη, αθροιστικά, διαφορά σε σχέση με ένα απλό, αποδεκτής ποιότητας και διατομής, χάλκινο καλώδιο. Αυτός ο τρόπος έχει λογική εφαρμογή, όταν ξεκινά κανείς από το μηδέν, και αναζητά, απλώς ένα πολύ καλό καλώδιο (πιθανώς με βάση κάποιο όριο στην τιμή). Αν το κριτήριο είναι αυτό, η γενική αξιολόγηση κατά DCR των καλωδίων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.
Με βάση αυτήν και το κριτήριο της μεγαλύτερης δυνατής διαφοράς, το καλύτερο καλώδιο της δοκιμής ήταν το Element Copper της Synergistic Research, ακολουθούμενο από το No.2 της Jorma, το Solo Crystal Oval 8 της Analysis Plus και το Kimber Monocle XL. Δώστε σημασία στο γεγονός ότι τα τέσσερα αυτά καλώδια τα χωρίζουν 2.5 μονάδες στην αξιολόγηση DCR (το 8.5% της μέγιστης βαθμολογίας δηλαδή) επομένως μιλάμε για πραγματικά μικρές διαφορές. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι και τα τέσσερα αυτά καλώδια στοιχίζουν πολύ πάνω από €1.500. Σε αυτή την υποκατηγορία τιμής, ανήκει ασφαλώς και το Mavrοs της Atlas, το οποίο φάνηκε λίγο επιλεκτικό όσον αφορά τον ενισχυτή που θα το οδηγήσει με τάση να αποδίδει καλύτερα με ημιαγωγούς.
Αν θέλετε να ξοδέψετε κάτι λιγότερο (μεταξύ €1.000 και €1.500 ας πούμε, το Furutech Speaker Reference III, το Siltech Anniversary 330L, το Vovox Textura, το VooDoo Ultralinear και το Kimber Monocle X συνωστίζονται σε μια πολύ μικρή περιοχή και αξίζουν, σαφώς, της προσοχής σας. Σημειώστε ότι καλώδιο της VooDoo είναι το μόνο της δοκιμής που δείχνει πραγματική προτίμηση στους λαμπάτους ενισχυτές και ότι το Monocle X είναι (όπως και το Mavros) αισθητά επιλεκτικό όσον αφορά τον ενισχυτή, με σαφή προτίμηση στους ημιαγωγικούς. Στην χαμηλότερη κατηγορία τιμής, υπάρχουν έξι καλώδια από τα οποία δύο ξεχωρίζουν: Πρόκειται για το Evolution Speaker II της Furutech (με ελάχιστα χαμηλότερο DCR σε σχέση με το πολύ ακριβότερο Speaker Reference III της εταιρίας) και το SF37 της Velvet Audio το οποίο κινείται από την άποψη του DCR σε ανώτερη κατηγορία τιμής. Τα Synergistic Research Core Active και το Black Rhodium Gladiator DCT κινήθηκαν πολύ κοντά στο μέσο όρο της δοκιμής και πρέπει να θεωρηθούν ως πολύ καλές προτάσεις . Το Cardas Clear Sky και το XLO Refefence 3 μπορούν να κριθούν ως ικανοποιητικά, καθώς προσφέρουν αισθητή συνολική βελτίωση.

Ο δεύτερο τρόπος αφορά στην επιλογή ενός καλωδίου με βάση κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την δυνατότητά του να βελτιώνει το σύστημα σε συγκεκριμένες παραμέτρους. Αυτός ο τρόπος έχει εφαρμογή όταν κάποιος έχει ήδη ένα σύστημα με συγκεκριμένη ηχητική ταυτότητα και θέλει να επέμβει (σε μικρό ποσοστό φυσικά) επηρεάζοντας τον χαρακτήρα αυτό. Εδώ, οι δυνατότητες επιλογής είναι πολύ περισσότερες και ένα καλώδιο με υψηλή συνολική βαθμολογία δεν είναι αναγκαστικά η καλύτερη επιλογή. Για παράδειγμα, το Cardas Clear Sky φάνηκε να βελτιώνει σημαντικά τις υψηλές συχνότητες με τον λαμπάτο ενισχυτή και τις μεσαίες συχνότητες/φωνές του ημιαγωγικού, ενώ το XLO Reference 3 αναδείχθηκε σε ένα από τα κορυφαία καλώδια στην περιοχή των χαμηλών και πολύ χαμηλών συχνοτήτων. Η καλύτερη λύση, αν θέλετε να κινηθείτε σε αυτόν τον τρόπο επιλογής, είναι να συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα διαγράμματα και να ακούσετε τα καλώδια προσωπικά.

Synergistic Research Core Active Black Rhodium Polar Gladiator DCT Velvet Audio SF37

Synergistic Research Core Active

Black Rhodium Polar Gladiator DCT

Velvet Audio SF37

Furutech Evolution Speaker II Cardas Clear Sky XLO Reference 3

Furutech Evolution Speaker II

Cardas Clear Sky

XLO Reference 3

Kimber Monocle X Furutech Speaker Reference III Vovox Textura

Kimber Monocle X

Furutech Speaker Reference III

Vovox Textura

Siltech Anniversary 330L VooDoo Ultralinear Analysis Plus Solo Crystal Oval 8

Siltech Anniversary 330L

VooDoo Ultralinear

Analysis Plus Solo Crystal Oval 8

Atlas Cables Mavros Kimber Monocle XL Synergistic Research Element Copper

Atlas Cables Mavros

Kimber Monocle XL

Synergistic Research Element Copper

Jorma Design No.2

Jorma Design No.2