Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/09/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

GROUP TEST

Καλώδια Ηχείων από €700 - €2.000

Atlas Cables Mavros

Φωτό_Ανοίγματος

Το Mavros της Atlas είναι το μοναδικό καλώδιο της δοκιμής που χρησιμοποιεί δυο κλάδους κατασκευασμένους με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ένας πολύκλωνος κλάδος με 385 κλώνους και ένας κλάδος με δύο κλώνους μεγαλύτερης διατομής. Το σκεπτικό εδώ είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η μεταφορά των υψηλών συχνοτήτων από τον πολύκλωνο κλάδο και των χαμηλών συχνοτήτων από τον ζεύγος των μονόκλωνων. Και οι δύο κλάδοι χρησιμοποιούν χαλκό χύτευσης Ohno (OCC) και διηλεκτρικό PTFE (Teflon). Όπως και το καλώδιο της Analysis Audio, το Mavros υπάρχει σε έκδοση για διπλοκαλωδίωση και σε έκδοση shotgun. Αυτό που είχαμε στη διάθεσή μας ανήκε στην πρώτη έκδοση αλλά χρησιμοποιήθηκε με παραλληλισμένους κλάδους. Το Mavros είναι ένα μετρίως εύκαμπτο καλώδιο (προφανώς εξαιτίας της ύπαρξης μονόκλωνων αγωγών) αλλά το βάρος του δεν είναι μεγάλο. Το καλώδιο της δοκιμής ήταν τερματισμένο με βύσματα 4mm, καλής ποιότητας (με συνδέσεις χωρίς κόλληση) και είχε μήκος 4m.

Μετρήσεις

Η αντίσταση dc του Mavros μετρήθηκε στα 0.007Ω/m, τιμή από τις χαμηλότερες της δοκιμής, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο, παρατήρηση που ισχύει τόσο για την αυτεπαγωγή (0.189μH/m) όσο και για την χωρητικότητα του καλωδίου (96μF/m). Η μεταβολή της σύνθετης αντίστασης κινείται κοντά στη μέση τιμή της δοκιμής, στα 0180Ω (20Hz-20kHz), ενώ η ποσοστιαία μεταβολή της ενεργού αντίστασης σε συνάρτηση με την συχνότητα υπολογίστηκε στο 9.8%, τιμή από τις χαμηλότερες που είδαμε και υποδηλώνει ασθενές επιδερμικό φαινόμενο. Η συνολική αντίσταση του καλωδίου είναι αρκετά χαμηλή, στα 0.057Ω (το Mavros ήταν το καλώδιο με το μεγαλύτερο μήκος στη δοκιμή), ενώ τυπικές, κάτω από τον μέσο όρο ήταν, επίσης, η συνολική αυτεπαγωγή (1.51μH) και η συνολική χωρητικότητα (382pF). Η μέτρηση του DF (0.017) δείχνει τυπικές, κοντά στην μέση τιμή, απώλειες στο διηλεκτρικό.
Το Mavros είναι ένα καλώδιο με αρκετά χαμηλή συχνότητα συντονισμού, στα 5.39MHz χωρίς φορτίο και στα 660kHz με φορτίο, τιμές, αμφότερες χαμηλότερες του μέσου όρου της δοκιμής.

Thumbnail Thumbnail

Σάρωση υψηλών συχνοτήτων (100kHz-10MHz, 200mS, Linear). Καλώδιο χωρίς φορτίο

Σάρωση υψηλών συχνοτήτων (100kHz-10MHz, 200mS, Linear). Καλώδιο με φορτίο 0.047μF/5Ω

Η μέγιστη απόκλιση της απόκρισης του ενισχυτικού σταδίου με ημιαγωγούς ήταν αρκετά υψηλή (0.12dB, πέμπτη στη σχετική κατάταξη) αλλά το καλώδιο της Atlas φαίνεται να έχει πολύ μικρότερη επίδραση στην απόκριση του λαμπάτου ενισχυτή, καθώς μετρήσαμε την χαμηλότερη τιμή (0.03dB) της δοκιμής.
Η παραμόρφωση του ημιαγωγικού ενισχυτή με το Mavros ήταν από τις χαμηλότερες που μετρήσαμε (0.021%) ενώ ο λαμπάτος ενισχυτής κινήθηκε σε τυπικά για την δοκιμή επίπεδα (2.254%).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας (ενισχυτής solid state). Short (κόκκινη καμπύλη), Ref-1 (μοβ καμπύλη), Δείγμα (πράσινη καμπύλη)

Μεταβολή της αντίστασης σε συνάρτηση με την συχνότητα. Αντίσταση αναφοράς: 0.133Ω (πορτοκαλί καμπύλη), Short (κόκκινη καμπύλη), Ref-1 (μοβ καμπύλη), Δείγμα (πράσινη καμπύλη)

Ακουστικές Εντυπώσεις

Η γενική εντύπωση που αποκομίζει κανείς ακούγοντας το σύστημα με τον PArasound HCA-1000 και το Mavros είναι αυτή ενός συστήματος με καλές δυνατότητες απόδοσης λεπτομερειών, ευχάριστο, ίσως λίγο αυστηρό χαμηλά, με πολύ καλή απόδοση των ρυθμικών μερών.
Πράγματι, το σύστημα με το Mavros δημιούργησε την εντύπωση ότι μπορεί να κατέβει με άνεση πολύ χαμηλά, να αποδώσει με αέρινο τρόπο τις σχετικές πληροφορίες της ηχογράφησης και παράλληλα να αντιμετωπίσει λίγο αυστηρά, αλλά με καλές δυνατότητες σε θέματα λεπτομέρειας και ταχύτητας την ανώτερη περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων. Τα ρυθμικά μέρη αποδόθηκαν με τον δέοντα όγκο, γέμισαν άνετα τον χώρο και είχαν καλό έλεγχο. Η μεσαία περιοχή χαρακτηρίστηκε από πολύ καλές δυνατότητες περιγραφής των λεπτομερειών και ακούστηκε ευχάριστη με μια ήπια αίσθηση εγγύτητας στην απόδοση των φωνών η οποία κάνει το συνολικό αποτέλεσμα φιλικό προς τον ακροατή. Ψηλά, πήραμε καλή αίσθηση έκτασης και αρμονικού πλούτου και έναν φωτεινό χαρακτήρα ο οποίος σε συνδυασμό με την καλή απόδοση των μετώπων και της απόσβεσης και το σωστό σε αναλογίες σώμα ολοκληρώνουν μια πολύ θετική εικόνα για την περιοχή. Σε θέματα στερεοφωνικής εικόνας, το Mavros επέφερε τυπικές βελτιώσεις, κυρίως σε θέματα διαστάσεων.
Το καλώδιο συνοδεύτηκε και από το αντίστοιχο interconnect της σειράς (Mavros Symmetrical) το οποίο επέφερε μικρές βελτιώσεις σε σχέση με το interconnect αναφοράς, κυρίως στις χαμηλές και τις μεσαίες συχνότητες, με τις πρώτες να κερδίζουν σε σαφήνεια και όγκο και τις δεύτερες να γίνονται πιο ευχάριστες και με ακόμη ισχυρότερη αίσθηση εγγύτητας. Οφείλουμε πάντως να αναφέρουμε ότι το σύστημα έγινε λίγο πιο λεπτό στο σώμα και πιο γρήγορο στις αποσβέσεις του, στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, αλλαγή η οποία δεν αξιολογείται κατ' ανάγκην θετικά.
Αξιόλογες βελτιώσεις φάνηκε να εισάγει το καλώδιο της Atlas και στην περίπτωση του συστήματος με τον λαμπάτο ενισχυτή (Cayin A-100Τ), με επίκεντρο την περιοχή των μεσαίων και των υψηλών συχνοτήτων.
Αναλυτικά, πολύ χαμηλά το σύστημα ακούστηκε με καλό όγκο, ατμοσφαιρικό και με μέτρια λεπτομέρεια, ενώ οι ανώτερες χαμηλές συχνότητες αποδόθηκαν με μια ευχάριστη, ατμοσφαιρική αίσθηση και τα ρυθμικά μέρη χαρακτηρίστηκαν από καλή ταχύτητα, καλό έλεγχο και επαρκή όγκο. Η μεσαία περιοχή εστιάστηκε λίγο πίσω (χαρακτηριστικό του ίδιου του ενισχυτή το οποίο πέρασε στο συνολικό αποτέλεσμα) και αποδόθηκε ευχάριστα με καλή λεπτομέρεια στα όργανα της περιοχής και στις φωνές. Η περιοχή των υψηλών συχνοτήτων διατήρησε τα βασικά χαρακτηριστικά που ακούσαμε και στην περίπτωση του Parasound, δηλαδή την αίσθηση της έκτασης και του αρμονικού πλούτου, καθώς και τον φωτεινό χαρακτήρα, ωστόσο ακούστηκε λίγο πιο λεπτή και με ταχύτερες αποσβέσεις σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε. Η στερεοφωνική εικόνα βελτιώθηκε στα σημεία, κυρίως σε θέματα διαστάσεων.

Τελικώς...

Με κύριο χαρακτηριστικό του την βελτίωση του συστήματος στην περιοχή των υψηλών και των μεσαίων συχνοτήτων, το Mavros είναι ένα από τα καλώδια που φάνηκε να έχει σημαντική επίδραση στον ήχο των συστημάτων της δοκιμής (αν και στην περίπτωση του λαμπάτου ενισχυτή, η επίδραση αυτή ήταν σημαντικά χαμηλότερη). Ακούστηκε λίγο αυστηρό χαμηλά και βελτιώθηκε οριακά σε συνεργασία με το αντίστοιχο interconnect.