Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/09/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

GROUP TEST

Καλώδια Ηχείων από €700 - €2.000

XLO Reference 3-5.2

Φωτό_Ανοίγματος

Το καλώδιο της XLO είναι μια εντυπωσιακή κατασκευή, ιδιαίτερα άκαμπτο και βαρύ. Η έκδοση που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν η 5.2 με δύο αγωγούς ενώ υπάρχουν ακόμη μια έκδοση με τέσσερις αγωγούς και μια έκδοση για διπλοκαλωδίωση. Οι αγωγοί του Reference 3-5.2 είναι κατασκευασμένοι από χαλκό υψηλής καθαρότητας (6Ν OFC) με μια ειδική πλέξη που μειώνει, κατά την εταιρία, την ολίσθηση φάσης. Η διατομή κάθε αγωγού είναι 5.26mm2 και το διηλεκτρικό που χρησιμοποιείται είναι PTFE. Τα άκρα του καλωδίου, όπου γίνεται ο διαχωρισμός των κλάδων είναι ενισχυμένα από ένα βαρύ μεταλλικό μπλοκ. Το καλώδια της δοκιμής ήταν τερματισμένο με βύσματα 4mm της XLO (διαμορφωμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή προσαρμογή σε ακροδέκτες ενισχυτών και ηχείων) και το μήκος του ήταν 2.5m.

Μετρήσεις

ο XLO Reference 3 είναι ένα από τα καλώδια με την χαμηλότερη αντίσταση dc που είδαμε στη δοκιμή, καθώς με 0.005Ω/m είναι το δεύτερο (μαζί με δύο ακόμη μοντέλα) στη σχετική κατάταξη, επίδοση που είναι αναμενόμενη με βάση την μεγάλη διατομή του. Η αυτεπαγωγή, με 0.222μH/m και η χωρητικότητα του, με 62pF/m βρίσκονται αισθητά κάτω από τις μέσες τιμές της δοκιμής. Χαμηλή είναι και η διακύμανση της σύνθετης αντίστασης σε συνάρτηση με την συχνότητα, με 0.114Ω (20Hz-20kHz) ενώ η μικρή ποσοστιαία αύξηση της ενεργού αντίστασης (12.5%, 100Hz-25kHz) υποδηλώνει ασθενή παρουσία του επιδερμικού φαινομένου. Η χαμηλή τιμή Ω/m επιτρέπει στο Reference 3 να είναι το καλώδιο με την δεύτερη χαμηλότερη συνολική αντίσταση dc της δοκιμής (0.024Ω), ενώ τόσο η συνολική αυτεπαγωγή όσο και η συνολική χωρητικότητα μετρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα (1.11μH και 156pF αντιστοίχως). Οι απώλειες στο διηλεκτρικό φαίνεται να είναι πολύ χαμηλές, στο όριο του συστήματος μέτρησης, με DF στο 0.001.
Το Reference 3 έχει μια από τις υψηλότερες συχνότητες συντονισμού (8.1ΜHz χωρίς φορτίο και 780kHz με φορτίο) με τον συντονισμό υπό φορτίο να είναι ο τρίτος υψηλότερος της δοκιμής.

Thumbnail Thumbnail

Σάρωση υψηλών συχνοτήτων (100kHz-10MHz, 200mS, Linear). Καλώδιο χωρίς φορτίο

Σάρωση υψηλών συχνοτήτων (100kHz-10MHz, 200mS, Linear). Καλώδιο με φορτίο 0.047μF/5Ω

Με 0.04dB και 0.06dB μέγιστη απόκλιση για το ημιαγωγικό και το λαμπάτο στάδιο αντιστοίχως, το Reference 3 δεν φαίνεται να έχει λόγο στην απόκριση συχνότητας. Οι τιμές αυτές είναι από τις χαμηλότερες της δοκιμής, αρκετά κάτω από τις αντίστοιχες μέσες τιμές.
Όσον αφορά την επίδραση του καλωδίου στην μέτρηση παραμόρφωσης των ενισχυτών της δοκιμής, μετρήσαμε 0.022% και 2.275% THD+N αντιστοίχως. Η πρώτη τιμή κινείται στα όρια του του τυπικού αλλά η δεύτερη είναι από τις υψηλότερες της δοκιμής, αρκετά πάνω από την επίδοση του λαμπάτου ενισχυτή όταν οδήγησε το φορτίο μέσω της γεφύρωσης.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας (ενισχυτής solid state). Short (κόκκινη καμπύλη), Ref-1 (μοβ καμπύλη), Δείγμα (πράσινη καμπύλη)

Μεταβολή της αντίστασης σε συνάρτηση με την συχνότητα. Αντίσταση αναφοράς: 0.133Ω (πορτοκαλί καμπύλη), Short (κόκκινη καμπύλη), Ref-1 (μοβ καμπύλη), Δείγμα (πράσινη καμπύλη)

Ακουστικές Εντυπώσεις

Από τις πρώτες στιγμές της ακρόασης γίνεται σαφές ότι το καλώδιο της XLO εισάγει σοβαρές βελτιώσεις στον ήχο του συστήματος με τον Parasound HCA-1000, ειδικά στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων, όπως επίσης και μεσαία περιοχή.
Το σύστημα κέρδισε σημαντικά σε δυνατότητες περιγραφής των πολύ χαμηλών συχνοτήτων, τόσο σε θέματα έκταση όσο και σε θέματα ελέγχου, με αποτέλεσμα να αποκτήσει έναν επιβλητικό χαρακτήρα ενώ η περιοχή των ανώτερων χαμηλών χαρακτηρίστηκε από λεπτομέρεια και πολύ καλές δυνατότητες περιγραφής. Τα ρυθμικά μέρη αποδόθηκαν με καλή ταχύτητα και όγκο και γέμισαν άνετα τον χώρο. Η μεσαία περιοχή χαρακτηρίστηκε από καλές δυνατότητες περιγραφής, άνετη παράθεση των λεπτομερειών της ηχογράφησης και πολύ καλή απόδοση των φωνών, τόσο όσον αφορά στα ηχοχρώματα και στις εκφραστικές λεπτομέρειες όσο και στην θέση τους στον χώρο. Ψηλά, το σύστημα κέρδισε σε ταχύτητα και φωτεινότητα, ακούστηκε ευχάριστα λαμπρό αλλά με κάπως γρήγορες αποσβέσεις και μέτριο σώμα. Η στερεοφωνική εικόνα βελτιώθηκε λίγο, και πήραμε καλό πλάτος και βάθος και καλές δυνατότητες περιγραφής της κίνησης.
Το Reference 3 συνοδεύτηκε από τα αντίστοιχα interconnect της σειράς (Reference 3 R3-1). Σε σχέση με το interconnect αναφοράς πήραμε μικρές διαφοροποιήσεις κυρίως στην μεσαία περιοχή η οποία κέρδισε σε αίσθηση πληρότητας και σε δυνατότητα παράθεσης μικρών λεπτομερειών αλλά και στην στερεοφωνική εικόνα, όπου πήραμε καλύτερο πλάτος και καλύτερες δυνατότητες περιγραφής της θέσης των ηχητικών πηγών.
Το καλώδιο της XLO βελτίωσε αρκετά τον ήχο του συστήματος με τον Cayin A-100T, αλλά όχι σε σημείο να μας ενθουσιάσει με τις διαφορές που ακούσαμε. Οι σημαντικότερες βελτιώσεις έγιναν στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων.
Αναλυτικά, πήραμε πολύ καλή έκταση χαμηλά, με σωστή αίσθηση του όγκου και τυπικά καλό έλεγχο, λίγο σπογγώδη αίσθηση στην περιοχή των ανώτερων χαμηλών και σημαντικά βελτιωμένη αίσθηση του ρυθμού τόσο σε θέματα όγκου όσο και σε θέματα ταχύτητας. Το σύστημα ακούστηκε ευχάριστο και πλήρες στον τομέα αυτό, σημαντική βελτίωση σε σχέση με το καλώδιο αναφοράς. Η μεσαία περιοχή χαρακτηρίστηκε από καλή παρουσία, εστιάστηκε λίγο πίσω αλλά παρέμεινε ευχάριστη, ξεκούραστη και ήταν αρκούντως λεπτομερής. Ψηλά, το σύστημα διατήρησε την λεπτότητα και τον κάπως σκοτεινό χαρακτήρα του καλωδίου αναφοράς και ακούστηκε κάπως βιαστικό στις αποσβέσεις με ικανοποιητικό αρμονικό πλούτο. Η εικόνα του συστήματος ήταν καλή σε ότι αφορά το πλάτος και το βάθος με καλή κίνηση.

Τελικώς...

Ένα από τα εντυπωσιακά καλώδια της δοκιμής ως προς την διατομή του, το Reference 3 δικαίωσε τις επιλογές της XLO προσφέροντας σημαντική βελτίωση στις πολύ χαμηλές και τις χαμηλές συχνότητες , ενώ και η επίδραση του στη μεσαία περιοχή μπορεί να κριθεί ως σημαντική. Με βάση τη συνολική επίδοση του, φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα με ημιαγωγικά στάδια ισχύος.

Δοκιμή Διαφορών (αρχείο .wav 24bit/192kHz)

Τιμή: € 880

info: Αντιπρόσωπος: Κοσμάς Ηλίας & ΣΙΑ ΕΠΕ, τηλ.: 210-381.1720, http://www.xloelectric.com/