Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/01/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

Η Διαδικασία της Δοκιμής

Φωτό_Ανοίγματος

Η δοκιμή περιέλαβε τα γνωστά δύο στάδια: αυτό της εργαστηριακής εκτίμησης και αυτό της διαδικασίας ακροάσεων, ενώ μια σειρά από συγκεκριμένα τρακ ηχογραφήθηκαν στο master recorder TEAC DV-RA1000 ως αρχεία 24bit/96kHz και είναι διαθέσιμα προς ακρόαση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο τέλος αυτής της σελίδας.
Όσον αφορά στην εργαστηριακή εκτίμηση, πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμένη σειρά μετρήσεων, στατικών και με σάρωση (συχνότητας και στάθμης) ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για κάθε συσκευή. Ανάμεσα στις μετρήσεις υπάρχουν οι συνήθεις της ευαισθησίας και της υπερφόρτωσης, στατική μέτρηση θορύβου (Α-ζυγισμένη) μέτρηση διαφωνίας καναλιών (cross talk) καθώς επίσης και μέτρηση της απόκρισης συχνότητας, της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη καθώς και προσδιορισμός του φάσματος στην έξοδο τόσο με ένα τυπικό σήμα 1kHz (όπου φαίνεται η σύνθεση της παραμόρφωσης) όσο και χωρίς σήμα στην είσοδο ώστε να υπάρξει μια εκτίμηση για τον θόρυβο της συσκευής. Μια μέτρηση η οποία δεν είναι συνήθης, είναι αυτή της αποέμφασης RIAA. Σε αυτήν καταγράφεται η απόκριση συχνότητας του δικτυώματος που έχει σχεδιάσει ο κατασκευαστής και θα πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφο μιας συγκεκριμένης, τυπικά σωστής, απόκρισης. Η μέτρηση αυτή ανέδειξε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από την προδιαγραφή οι οποίες είναι -κατά την άποψή μας- εκούσιες γιατί φάνηκε ότι δημιουργούν “χαρακτήρα” ο οποίος συχνά είναι ιδιαίτερα ευχάριστος κατά τις ακροάσεις. Μη αρκούμενοι στην μορφή της καμπύλης, υπολογίσαμε αναλυτικά (με βάση την σχετική εξίσωση) τις ιδανικές τιμές κέρδους που θα πρέπει να παρουσιάζει ο ενισχυτής στις τρεις συχνότητες (50.05Hz, 500.5Hz και 2.122Ηz) που καθορίζουν τα σημεία αλλαγής της κλίσης της καμπύλης RIAA και παραθέτουμε (στον σχετικό πίνακα) τις πραγματικές αποκλίσεις σε dB.
Κατά τις ακροάσεις χρησιμοποιήθηκε το γνωστό αναλογικό σύστημα αναφοράς (Linn Sondek LP12/Ittok/Karma) και έγινε προσπάθεια, σε κάθε περίπτωση, να προσαρμοστεί ο ενισχυτής με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της συγκεκριμένης κεφαλής. Οι εντυπώσεις ακροάσεων αφορούν μόνον την είσοδο κινητού πηνίου με εξαίρεση τον Leben RS-30EQ ο οποίος δέχεται μόνο κεφαλές κινητού μαγνήτη. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήσαμε τους κατάλληλους μετασχηματιστές προσαρμογής. Πριν από κάθε ακρόαση (όπως και πριν από τις μετρήσεις) προηγήθηκε προθέρμανση του προενισχυτή επί μισή ώρα. Η στάθμη ακρόασης διατηρήθηκε σταθερή από συσκευή σε συσκευή με χρήση ειδικού σήματος και μέτρησης της στάθμης στην έξοδο του προενισχυτή πριν τον τελικό ενισχυτή. Προενισχυτής αναφοράς ήταν ο Melos Plus Series Line, τελικός ο Parasound HCA3500 και ηχεία τα ATC SCM-50PSL.
Ακολουθώντας την πρακτική που εφαρμόζουμε τους τελευταίους μήνες, τα πλατό ηχογραφήθηκαν και τέσσερα τρακ διάρκειας 60 περίπου δευτερολέπτων είναι διαθέσιμα σε μορφή αρχείου zip για όποιον θέλει να πάρει μια γεύση για την ηχητική ταυτότητα κάθε συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των listening sessions μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ ενώ για όποια απορία σχετική με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην δοκιμή αυτή, μπορείτε να ανοίξετε σχετική συζήτηση στις ομάδες συζήτησης του avmentor
Τα αντίστοιχα αρχεία που προέκυψαν από ηχογραφήσεις του συστήματος αναφοράς (ώστε να μπορείτε να κάνετε συγκρίσεις μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.