Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/01/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

Στατιστική Ανάλυση

Άνοιγμα
Thumbnail Thumbnail

Υπερφόρτωση εισόδου ΜΜ

Υπερφόρτωση εισόδου MC

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος (είσοδος MM)

Θόρυβος (είσοδος MC)

Ακρίβεια Αποέμφασης (3180μS)

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Ακρίβεια Αποέμφασης (318μS)

Ακρίβεια Αποέμφασης (75μS)

Απόκριση Συχνότητας - Αποκλίσεις

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση (είσοδος MM)

Παραμόρφωση (είσοδος MC)

Θόρυβος τροφοδοσίας (Hum, ΜΜ)

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος τροφοδοσίας (Hum, ΜC)

Τιμές

Furutech ADL GT40

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Hanss PA-23

Monrio ADN-N

Naim Audio Stage Line Ν/Κ

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Leema Acoustics Elements

Lehmann Audio Black Box SE

Heed Quasar

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Densen DP Drive

Primare R32

Chord Chordette Dual

Thumbnail Thumbnail Thumbnail

RCM Sensor Prelude IC

ASR Mini Basis Exclusive

Leben RS-30EQ

Thumbnail

Hanss PA-30