Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/01/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

Πίνακες

Φωτό_Ανοίγματος
Μετρήσεις Ευαισθησίας, Υπερφόρτωσης, Θορύβου, Διαφωνίας καναλιών (μέχρι 800.00 ευρώ)
Furutech ADL GT40 Hanss PA-23 Monrio ADN-N Naim Audio Stage Line Ν/Κ Leema Acoustics Elements Lehmann Audio Black Box SE Heed Quasar
Ευαισθησία (mVrms, 1Vrms, MM) 3.76 9.68 7.94 19.81 16.57 5.13 9.68
Ευαισθησία (mVrms, 1Vrms, MC) 0.59 0.84 0.99 1.64 0.91 0.60 0.47
Υπερφόρτωση (mVrms, 0.3%thd, MM) 10.33 94.88 69.00 23.01 92.29 49.08 30.78
Υπερφόρτωση (mVrms, 0.3%thd, MC) 1.81 8.24 8.70 7.34 5.07 5.60 3.37
S/N (A, 0dBr: 1Vrms/1kHz, MM) -71.51 -72.87 -83.84 -89.44 -88.13 -86.47 -72.38
S/N (A, 0dBr: 1Vrms/1kHz, MC) -56.58 -66.08 -68.10 -70.90 -71.75 -57.80 -54.75
Crosstalk, L->R, 10kHz, MM -55.20 -65.53 -64.97 -71.09 -67.46 -75.67 -48.28
Crosstalk, R->L, 10kHz, MM -61.62 -60.96 -67.94 -72.25 -69.27 -74.26 -52.65
Crosstalk, L->R, 10kHz, MC -38.08 -54.60 -49.08 -55.50 -52.46 -38.06 -30.96
Crosstalk, R->L, 10kHz, MC -43.64 -42.90 -51.62 -54.50 -53.25 -41.72 -33.20

Μετρήσεις Ευαισθησίας, Υπερφόρτωσης, Θορύβου, Διαφωνίας καναλιών (πάνω από 800.00 ευρώ)
Densen DP Drive Primare R32 Chord Chordette Dual RCM Sensor Prelude IC ASR Mini Basis Exclusive Leben RS-30EQ Hanss PA-30
Ευαισθησία (mVrms, 1Vrms, MM) 8.61 8.48 0.94 3.45 8.58 18.48 22.33
Ευαισθησία (mVrms, 1Vrms, MC) 0.46 0.86 0.39 0.27 2.91 - 0.47
Υπερφόρτωση (mVrms, 0.3%thd, MM) 37.80 96.18 9.24 31.96 70.36 296.22 171.90
Υπερφόρτωση (mVrms, 0.3%thd, MC) 0.92 9.97 3.89 2.46 23.84 - 3.71
S/N (A, 0dBr: 1Vrms/1kHz, MM) -80.97 -81.87 -65.28 -70.58 -83.73 -74.86 -86.73
S/N (A, 0dBr: 1Vrms/1kHz, MC) -57.46 -62.34 -56.93 -57.23 -71.62 - -56.31
Crosstalk, L->R, 10kHz, MM -47.81 -60.32 -50.64 -54.64 -63.12 -44.40 -73.44
Crosstalk, R->L, 10kHz, MM -43.64 -59.93 -54.43 -58.26 -58.94 -47.35 -75.32
Crosstalk, L->R, 10kHz, MC -41.53 -45.04 -37.67 -38.00 -53.58 - -40.90
Crosstalk, R->L, 10kHz, MC -41.34 -44.78 -40.17 -34.98 -52.33 - -39.30

Μετρήσεις Ακρίβειας RIAA, Απόκρισης Συχνότητας, Παραμορφώσεων (μέχρι 800.00 ευρώ)
Furutech ADL GT40 Hanss PA-23 Monrio ADN-N Naim Audio Stage Line Ν/Κ Leema Acoustics Elements Lehmann Audio Black Box SE Heed Quasar
Ακρίβεια RIAA (dB, 3180μS) -4,95 +0,04 +0,09 -0,51 -1,33 -0,38 +0,47
Ακρίβεια RIAA (dB, 318μS) +0,31 -0,20 -0,01 +0,02 -0,04 -0,05 +0,25
Ακρίβεια RIAA (dB, 75μS) -0,22 +0,20 +0,06 -0,03 +0,05 +0,11 -0,16
Απόκριση Συχνότητας (μέγιστη απόκλιση, dB) 2.50 0.60 0.20 0.10 0.20 0.25 0.70
Διαφορά Καναλιών (dB) 0.20 1.00 0.15 0.20 0.20 0.10 0.20
thd+N (%, MM) 0.030 0.050 0.040 0.066 0.018 0.020 0.260
thd+N (%, MC) 0.140 0.070 0.041 0.080 0.045 0.130 0.600
imd (%, SMPTE, 1Vrms, MM) 0.003 0.005 0.001 0.006 0.002 0.001 0.007
imd (%, SMPTE, 1Vrms, MC) 0.011 0.007 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002
Τιμή 405.00 450.00 450.00 470.00 520.00 720.00 800.00

Μετρήσεις Ακρίβειας RIAA, Απόκρισης Συχνότητας, Παραμορφώσεων (πάνω από 800.00 ευρώ)
Densen DP Drive Primare R32 Chord Chordette Dual RCM Sensor Prelude IC ASR Mini Basis Exclusive Leben RS-30EQ Hanss PA-30
Ακρίβεια RIAA (dB, 3180μS) -2.22 +0.08 -0.50 +0.05 +0.04 -0.23 +0.15
Ακρίβεια RIAA (dB, 318μS) -0.13 +0.02 -0.14 +0.00 -0.14 -0.18 +0.11
Ακρίβεια RIAA (dB, 75μS) +0.10 +0.00 +0.16 -0.01 +0.18 +0.07 -0.18
Απόκριση Συχνότητας (μέγιστη απόκλιση, dB) 0.25 0.15 1.10 0.10 0.30 3.00 0.20
Διαφορά Καναλιών (dB) 0.25 0.20 0.25 0.10 0.20 0.10 0.50
thd+N (%, MM) 0.050 0.050 0.170 0.027 0.060 0.290 0.005
thd+N (%, MC) 0.100 0.090 0.180 0.360 0.090 - 0.047
imd (%, SMPTE, 1Vrms, MM) 0.001 0.001 0.003 0.003 0.001 0.010 0.001
imd (%, SMPTE, 1Vrms, MC) 0.011 0.008 0.008 0.011 0.002 - 0.006
Τιμή 825.00 825.00 960.00 1500.00 1590.00 1690.00 1800.00