Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/01/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

Densen DP Drive

Φωτό_Ανοίγματος

Αν και βασίζεται σε μια τεχνική της Densen που έχει τις ρίζες της στα τέλη της δεκαετίας του 90, το DP Drive παραμένει ακόμη και σήμερα μια πρωτότυπη ιδέα καθώς είναι το μόνο ενισχυτικό στάδιο που γνωρίζουμε να χρησιμοποιεί οπτική απομόνωση για τις τάσεις τροφοδοσίας. Το DP Drive είναι στην ουσία μια πλατφόρμα στην οποία μπορεί κανείς να τοποθετήσει ένα από τα αρθρώματα phono της εταιρίας. Για την δοκιμή περιελάμβανε το DP-04 το οποίο προσφέρει προενίσχυση για κεφαλές κινητού μαγνήτη και κινητού πηνίου και προσφέρει μια σειρά ρυθμίσεων για την αντίσταση εισόδου μέσω μικροδιακοπτών. Στο ίδιο άρθρωμα περιλαμβάνεται και το κύκλωμα οπτικής απομόνωσης, μέσω LED, το οποίο λειτουργεί μετατρέποντας την φωτεινή ενέργεια από αυτά σε ηλεκτρική μέσω αντίστοιχων αισθητήρων. Το κύκλωμα του προενισχυτή είναι υλοποιημένο με τεχνική SMD και βασίζεται σε ένα τροφοδοτικό με custom πυκνωτές και σταθεροποίηση ενώ η βασική τροφοδοσία γίνεται από ένα εξωτερικό πακ. Η ποιότητα κατασκευής είναι καλή, χωρίς καλωδιώσεις αλλά με τυπικής ποιότητας βύσματα εισόδου/εξόδου. Ο χρήστης πρέπει να καταφύγει στο εσωτερικό του προενισχυτή για να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Μετρήσεις

Η Densen έχει επιλέξει έναν χαρακτήρα με σημαντική αποκοπή στις συχνότητες κάτω από τα 100Hz η οποία εξηγεί και την μέγιστη απόκλιση των 2 περίπου dB στα 50Hz, όταν στο υπόλοιπο φάσμα η ακρίβεια είναι πολύ καλή, κοντά στα 0.2dB. H απόκριση συχνότητας εμφανίζει μικρές μόνο διακυμάνσεις στην περιοχή διέλευσης, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 0.25dB, τόσο στις χαμηλές συχνότητες (100-500Hz) όσο και στις υψηλές (3-20kHz). Η ομοιότητα των καναλιών είναι μέτρια με βάση την κατηγορία τιμής και οι διαφορές δεν ξεπερνούν τα 0.25dB. Ο προενισχυτής κατεβαίνει με άνεση μέχρι τα 10Hz και φτάνει τα 30kHz (-1db).

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA, Είσοδος κινητού πηνίου, 0dB: 1kHz/1Vrms

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ καναλιών, 0dB: 1kHz/1Vrms

Η παραμόρφωση του DP Drive είναι αρκετά χαμηλή καθώς μετρήσαμε 0.05% σε ρύθμιση MM και 0.1% σε ρύθμιση MC, παρουσιάζει ωστόσο μια σημαντική αυξητική τάση σε συνάρτηση με την συχνότητα ιδιότητα που παίρνει μεγάλες διαστάσεις σε ρύθμιση MC. H συμπεριφορά του στον ίδιο τομέα σε συνάρτηση με την στάθμη είναι, πάντως τυπική χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Με την είσοδο ρυθμισμένη για κεφαλή κινητού πηνίου, ο προενισχυτής αρχίζει να δείχνει σημάδια υπερφόρτωσης λίγο μετά τα 2Vrms.

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (πορτοκαλί και ματζέντα). Στάθμη εξόδου 1Vrms

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την στάθμη. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (πορτοκαλί και ματζέντα). Συχνότητα: 1kHz.

To φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz εμφανίζει μια σειρά από αρμονικές με την δεύτερη να είναι αρκετά ισχυρή (-70dBr) και τις υπόλοιπες να μειώνονται γρήγορα και να βρίσκονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία κάτω από τα -100dBr. Σε ρύθμιση MC η συμπεριφορά είναι παρόμοια με τις αρμονικές να βρίσκονται σε υψηλότερες στάθμες. Το φάσμα του θορύβου δείχνει ότι ο DP Drive είναι από τους αθόρυβους προενισχυτές της δοκιμής. Σε ρύθμιση ΜΜ, υπάρχουν ελάχιστα δείγματα hum με τα 50Hz να βρίσκονται στα -89dBr ενώ σε ρύθμιση MC η εικόνα αλλάζει λίγο με την συνιστώσα των 50Hz να βρίσκεται στα -78dBr και τα υποπροϊόντα του θορύβου τροφοδοσίας να είναι κάπως περισσότερο εμφανή στις υψηλότερες συχνότητες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα σήματος 1kHz. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (κόκκινη καμπύλη), 0dB: 1kHz/1Vrms

Φάσμα θορύβου. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (κόκκινη καμπύλη) 0dB: 1kHz/1Vrms

Ακουστικές Εντυπώσεις

H πρώτη εντύπωση που σχηματίζει κανείς ακούγοντας τον DP Drive είναι αυτή του καλού ελέγχου και της ουδετερότητας. Ο προενισχυτής, είναι προφανές, έχει σχεδιαστεί περισσότερο με κριτήριο την ακρίβεια και λιγότερο με κριτήριο την κολακεία απέναντι στο πρόγραμμα. Χαμηλά, πήραμε τον απολύτως απαραίτητο όγκο με πολύ καλή ταχύτητα και μεγάλες δυνατότητες περιγραφής των λεπτομερειών και του ηχοχρώματος κάθε οργάνου της περιοχής. Τα μεγάλα έγχορδα έχουν πολύ καλή παρουσία, τα ρυθμικά μέρη περιγράφονται σωστά ενώ οι πολύ χαμηλές συχνότητες έχουν πολύ καλό σώμα και έλεγχο. Η μεσαία περιοχή εστιάζεται λίγο πίσω και δημιουργεί μια αμφιθεατρική εντύπωση που μπορεί να κρατά τον ακροατή λίγο μακρυά από την δράση, αλλά ακούγεται πολύ ρεαλιστική και με καλές δυνατότητες ανάλυσης. Οι υψηλές συχνότητες του DP Drive είναι ξεκούραστες και δημιουργούν την εντύπωση της καλής έκτασης με σωστές αποσβέσεις (ίσως λίγο πιο γρήγορες από ότι θα θέλαμε). Η στερεοφωνική του εικόνα είναι ιδιαίτερα σαφής με καλό εστιασμό των επιμέρους ηχητικών πηγών, πολύ καλή ανάλυση στον οριζόντιο άξονα και καλό βάθος.

Φωτό

Τελικώς...

... ο DP Drive αποδείχθηκε ουδέτερος, ακριβής και με ενδιαφέρουσα στερεοφωνική εικόνα, μια ηχητική ταυτότητα η οποία συνδυάστηκε με μια έξυπνη και αρκετά αποτελεσματική σχεδίαση. Η ιδέα της οπτικής απομόνωσης φαίνεται να δουλεύει καλά, αλλά ο Densen δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες συμβατικές σχεδιάσεις της δοκιμής αυτής στον τομέα του θορύβου. Ενδιαφέρουσα επιλογή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει κανείς την ανάγκη των εξωτερικών ρυθμίσεων.

Listening Session (αρχείο .zip)

Τιμή: 825.00 ευρώ (625.00 ευρώ η συσκευή και 200.00 ευρώ το DP-04)

info: Orpheus Audio, τηλ.: 210-5221.524, http://www.orpheusaudio.gr, http://www.densen.dk/

Φωτό