Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/01/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

Hanss PA-30

Φωτό_Ανοίγματος

από τους δύο προενισχυτές της Hanss που συμμετέχουν στη δοκιμή και, επίσης, το κορυφαίο μοντέλο της εταιρίας. Είναι ο μοναδικός της δοκιμής ο οποίος διαθέτει δύο εισόδους, μια για κεφαλή κινητού μαγνήτη και μια για κεφαλή κινητού πηνίου, γεγονός που επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεσή τους και ο δεύτερος (μαζί με τον Chordette Dual) ο οποίος προσφέρει δυνατότητα επιλογής της χωρητικότητας της εισόδου κινητού μαγνήτη. Είναι, επομένως, πλήρως ρυθμιζόμενος και μάλιστα με επιλογείς στην πρόσοψη, κάτι που θα κάνει τη ζωή του χρήστη πολύ ευκολότερη. Το κύκλωμα για κάθε κανάλι βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα θωρακισμένο περίβλημα και βασίζεται σε διακριτά εξαρτήματα για το στάδιο εισόδου και σε τελεστικούς ενισχυτές OPA2134 και OPA134 (Burr Brown) για τα υπόλοιπα στάδια. Η τροφοδοσία βασίζεται σε δύο πυκνωτές των 1000μF και σε κύκλωμα σταθεροποίησης. Η ποιότητα κατασκευής είναι πολύ καλή, με ελάχιστες καλωδιώσεις πολύ καλά βύσματα εισόδου/εξόδου και εξαιρετική θωράκιση με φύλλο χαλκού (ο μόνος προενισχυτής που χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση από όσους δοκιμάσαμε).

Μετρήσεις

Η καμπύλη αποέμφασης RIAA εμφανίζει πολύ μικρές αποκλίσεις από την τυπική της προδιαγραφής με τιμές που δεν ξεπερνούν το 0.2dB σε καμία από τις χρονικές σταθερές της ισοστάθμισης. Είναι ενδιαφέρον, πάντως ότι ο μεγάλος Hanss ενισχύει κάπως περισσότερο την μεσαία και χαμηλή περιοχή, κάτι που φαίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στο διάγραμμα της απόκρισης συχνότητας. Η απόκλιση, φυσικά, είναι μικρή και δεν ξεπερνά τα 0.2dB. Πάνω από το 1kHz ξεκινά μια εξαιρετικά ήπια αποκοπή που φτάνει το 0.5dB στα 20kHz. Η ομοιότητα των καναλιών είναι πολύ καλή και οι διαφορές τους δεν ξεπερνούν τα 0.18dB (στην περιοχή 100-300Hz). Το εύρος του προενισχυτή είναι μεγάλο με τα σημεία αποκοπής -1dB να βρίσκονται κάτω από τα 10Hz και πάνω από τα 40kHz.

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA, Είσοδος κινητού πηνίου, 0dB: 1kHz/1Vrms

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ καναλιών, 0dB: 1kHz/1Vrms

O PA-30 αναδείχθηκε στον κορυφαίο προενισχυτή της δοκιμής σε θέματα παραμορφώσεων. Παρέμεινε μια περίπου τάξη μεγέθους κάτω από τους καλύτερους “δεύτερους” με 0.005% στην είσοδο κινητού μαγνήτη ενώ πήγε καλά (χωρίς να είναι ο κορυφαίος) στην είσοδο κινητού πηνίου με 0.047%. H μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα ήταν ανάξια λόγου και στις δύο εισόδους. Καθώς η στάθμη εξόδου αυξάνεται, οι επιδόσεις του προενισχυτή έδειξαν τις αναμενόμενες τάσεις μείωσης χωρίς ίχνη για τάσεις ψαλιδισμού.

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (πορτοκαλί και ματζέντα). Στάθμη εξόδου 1Vrms

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την στάθμη. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (πορτοκαλί και ματζέντα). Συχνότητα: 1kHz.

Το φάσμα της εξόδου για σήμα 1kHz περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών με χαμηλές στάθμες, κάτω από τα -100dBr με την δεύτερη αρμονική να μην ξεπερνά τα -104dBr. Ο προενισχυτής είναι λίγο πιο θορυβώδης στην είσοδο κινητού πηνίου με τις αρμονικές να έχουν πλάτος μικρότερο των -80dBr αλλά ο θόρυβος στις υψηλές συχνότητες να είναι κάπως πιο αυξημένος. Ο θόρυβος από το τροφοδοτικό είναι πολύ χαμηλός στην είσοδο κινητού μαγνήτη, καθώς δεν είναι δυνατόν να διακρίνει κανείς συνιστώσα 50Hz και παραμένει πολύ χαμηλός και στην είσοδο κινητού πηνίου με τα 50Ηz να βρίσκονται κάτω από τα -90dBr.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα σήματος 1kHz. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (κόκκινη καμπύλη), 0dB: 1kHz/1Vrms

Φάσμα θορύβου. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (κόκκινη καμπύλη) 0dB: 1kHz/1Vrms

Ακουστικές Εντυπώσεις

Ο μεγάλος Hanss εμφανίστηκε μαλακός και ήπιος, με αίσθηση ότι κρατά τις αποστάσεις από τον ακροατή και ότι έχει μια σαφή και καλοϋπολογισμένη άποψη. Οι χαμηλές συχνότητες είναι όσο πρέπει ογκώδεις, ελαφρώς ατμοσφαιρικές αλλά με καλή λεπτομέρεια, καλή άρθρωση και παράθεση των χρονικών χαρακτηριστικών. Το ρυθμικό μέρος αποδίδεται σωστά και με πληρότητα. Η μεσαία περιοχή τοποθετείται λίγο πίσω σε σχέση με το υπόλοιπο φάσμα και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ξεκούραστης ακρόασης, γεγονός που έχει πρακτική αξία καθώς -πράγματι- ο προενισχυτής είναι εξαιρετικά ευάκουστος ακόμη και σε υψηλές στάθμες. Το αρμονικό περιεχόμενο των οργάνων της περιοχής αποδίδεται με όση ακρίβεια απαιτείται. Ψηλά, ο PA-30 εμφανίστηκε ιδιαίτερα περιγραφικός με πολύ καλή έκταση και μεγάλες δυνατότητες αναπαραγωγής της δομής και των ηχοχρωμάτων των οργάνων της περιοχής. Φυσικά, ο ξεκούραστος, αέρινος χαρακτήρας υπάρχει και εδώ με αποτέλεσμα η ακρόαση να μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Η εικόνα του Hanss είναι εξαιρετική τόσο όσον αφορά την σταθερότητα της εστίασης όσο και ως προς την δυνατότητα εστιασμού επιμέρους ηχητικών πηγών. Ο κάπως απομακρυσμένος χαρακτήρας του δημιουργεί μια πολύ ρεαλιστική αίσθηση ότι παρακολουθείς ένα πραγματικό μουσικό γεγονός.

Φωτό

Τελικώς...

... ο PA-30 αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα ισορροπίας μεταξύ ακρίβειας και ενός καλού χαρακτήρα ο οποίος θα δράσει μόνο προς την θετική κατεύθυνση. Με μεγάλες δυνατότητες παράθεσης λεπτομερειών και ρεαλιστική στερεοφωνική εικόνα είναι ένα πραγματικό εργαλείο ακροάσεων που δικαιολογεί πλήρως την τιμή του (η οποία είναι και η υψηλότερη της δοκιμής). Στα θετικά του, οι πλήρεις δυνατότητες ρύθμισης και οι δύο είσοδοι. Μια από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε.

Listening Session (αρχείο .zip)

Τιμή: 1,800.00 ευρώ

info: HiFi Power, τηλ.: 210-384.5272, http://www.hifipower.gr/, http://www.hanssacoustics.com/

Φωτό