Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/01/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

Naim Audio Stage Line Ν/Κ

Φωτό_Ανοίγματος

Τιμώντας την παράδοση της Naim (που δεν διστάζει να διαφοροποιείται όπου το κρίνει απαραίτητο) ο Stage Line είναι ένας προενισχυτής διαθέσιμος σε ξεχωριστές εκδόσεις για κεφαλές κινητού μαγνήτη και κινητού πηνίου. Αυτό, φυσικά, μειώνει την ευελιξία της συσκευής αφού ο χρήστης πρέπει να προμηθευτεί ξεχωριστά σασί για κάθε έκδοση. Επιπροσθέτως δεν προσφέρεται κανενός είδους ρύθμιση για τις παραμέτρους εισόδου ενώ και η έξοδος έχει τη μορφή του κλασικού βύσματος DIN. Στο εσωτερικό συναντήσαμε μια τυπική κατασκευή της Naim η οποία βασίζεται σε διακριτά εξαρτήματα. Το στάδιο εισόδου είναι υλοποιημένο από μια συστοιχία 2N5089 με την ποιότητα των υπόλοιπων εξαρτημάτων να είναι καλή και τις καλωδιώσεις να διατηρούνται σε σχετικώς μικρά μήκη. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι η παντελής απουσία τροφοδοτικού στο εσωτερικό των σασί. Η Naim είναι γνωστή για τις απόψεις της γύρω από το θέμα και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσα από μια ποικιλία εξωτερικών διατάξεων. Στη δοκιμή αυτή χρησιμοποιήθηκε το εξωτερικό πακ iSupply το οποίο, δυστυχώς, είναι σφραγισμένο και έτσι δεν μπορέσαμε να αξιολογήσουμε την προσέγγισή τους.

Μετρήσεις

Η ακρίβεια αποέμφασης του Naim είναι πολύ καλή με την καμπύλη να εμφανίζει μια κάπως πιο έντονη αποκοπή στις συχνότητες κάτω από τα 100Hz, περιοχή όπου ο προενισχυτής εμφανίζει και την μεγαλύτερη απόκλιση (0.5dB) από την τυπική προδιαγραφή. Η ομοιότητα των καναλιών είναι παραδειγματική, κάτι που φαίνεται καλύτερα στην απόκριση συχνότητας, όπου η μέγιστη διαφορά τους εντοπίζεται στις πολύ υψηλές συχνότητες (10-20kHz) και δεν ξεπερνά τα 0.2dB. Η ίδια η απόκριση εμφανίζει ήπιες τάσεις αποκοπής στα άκρα του φάσματος με τα σημεία -1dB να βρίσκονται στα 19Hz και τα 38kHz.

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA, Είσοδος κινητού πηνίου, 0dB: 1kHz/1Vrms

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ καναλιών, 0dB: 1kHz/1Vrms

Η παραμόρφωση του Stage Line είναι αρκούντως χαμηλή με το σασί MM να επιτυγχάνει 0.066% και το σασί ΜC λίγο μεγαλύτερο ποσοστό (0.080), έχει όμως αρκετές μεταβολές μέσα στο φάσμα φτάνοντας το 0.3% στις πολύ χαμηλές συχνότητες και πέφτοντας σε πολύ χαμηλότερες τιμές ψηλά (0.003% στα 20kHz). Το διάγραμμα παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη είναι τυπικό για το σασί MC αλλά στην περίπτωση του κινητού μαγνήτη εμφανίζεται σαφής (και έντονος) ψαλιδισμός σε αρκετά χαμηλή στάθμη, καθώς το κύκλωμα δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 870mV, κάτι που θα πρέπει να προσέξετε στο ταίριασμά του με προενισχυτή γραμμής.

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (πορτοκαλί και ματζέντα). Στάθμη εξόδου 1Vrms

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την στάθμη. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (πορτοκαλί και ματζέντα). Συχνότητα: 1kHz.

Στο φάσμα, ο Stage Line εμφανίζει μια μεγάλη σειρά από αρμονικές των οποίων η στάθμη μειώνεται προοδευτικά σε συνάρτηση με την τάξη. Η δεύτερη αρμονική έχει αρκετά υψηλή στάθμη (-66dBr), συμπεριφορά που διατηρείται και στο σασί κινητού πηνίου. Το φάσμα θορύβου, δείχνει ένα εξαιρετικά ήσυχο κύκλωμα χωρίς εμφανή παρουσία συνιστώσας 50/11Ηz και χωρίς κανένα υποπροϊόν στο υπόλοιπο φάσμα, στοιχεία που κάνουν τον Stage Line έναν από τους κορυφαίους της δοκιμής στον τομέα αυτό.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα σήματος 1kHz. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (κόκκινη καμπύλη), 0dB: 1kHz/1Vrms

Φάσμα θορύβου. Ρύθμιση/είσοδος MM (πράσινη καμπύλη), ρύθμιση/είσοδος MC (κόκκινη καμπύλη) 0dB: 1kHz/1Vrms

Ακουστικές Εντυπώσεις

Ήρεμος και με πολύ χαμηλό θόρυβο, αποπνέει γενικώς μια ευχάριστη και ξεκούραστη αίσθηση που συντείνει σε μακρές ακροάσεις. Καλό σώμα χαμηλά, ίσως μια ελαφρά αίσθηση μεγαλύτερου όγκου αλλά με πολύ καλό έλεγχο, θα αρέσει σε πολλούς που αναζητούν το εμφατικό χαμηλό. Η περιγραφή της μεσαίας περιοχής γίνεται με λεπτομέρεια και ο προενισχυτής δείχνει να τηρεί τις αποστάσεις από τον ακροατή, όντας μουσικός και ευχάριστος, χωρίς πάντως να χάνει την αίσθηση της ισορροπίας. O προενισχυτής αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από ικανός στο να μεταφέρει στον χώρο ακρόασης την δυναμική του προγράμματος αναπαράγοντας με ακρίβεια τα στιγμιαία περάσματα από τις χαμηλές προς τις υψηλές στάθμες ενώ παράλληλα ανέδειξε με άνεση μικρολεπτομέρειες της ηχογράφησης και ιδιαιτερότητες του αναλογικού συστήματος που είχε συνδεθεί στην είσοδό του. Η ανώτερη περιοχή ίσως αποκλίνει ελαφρώς προς την μαλακή πλευρά, αλλά διαθέτει αρμονικό πλούτο, είναι φωτεινή και με καλή απόδοση των χρονικών χαρακτηριστικών. Η στερεοφωνική εικόνα είναι σταθερή και με καλό οριζόντιο διαχωρισμό εστιάζει σωστά τα επιμέρους όργανα και έχει καλό βάθος.

Φωτό

Τελικώς...

... εξαιρετικά ήσυχος με πολύ καλή συμπεριφορά στα δυναμικά και συνολικά ευχάριστη ηχητική ταυτότητα, ο Stage Line είναι ένας προενισχυτής που μπορεί να αναδείξει την αξία του προγράμματος και του αναλογικού συστήματος που θα συνδεθεί στις εισόδους του. Θα δυσκολέψει λίγο με την απουσία ρυθμίσεων και απαιτεί προσοχή στο ταίριασμά του με τον προενισχυτή που ακολουθεί επειδή η μέγιστη στάθμη του σασί MM (Stage Line N) είναι κάπως χαμηλή.

Listening Session (αρχείο .zip)

Τιμή: 470.00 ευρώ (350.00 ευρώ κάθε σασί + 120.00 ευρώ το iSupply)

info: Orpheus Audio, τηλ.: 210-5221.524, http://www.orpheusaudio.gr, http://www.naim-audio.com/

Φωτό