Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/05/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

30 Καλώδια μεταφοράς σήματος S/PDIF μέχρι 1000 ευρώ

Φωτό_Ανοίγματος

Η μεταφορά ψηφιακού σήματος από συσκευή σε συσκευή δεν είναι, φυσικά καινούρια υπόθεση. Η σύνδεση ενός τρανσπόρτ με εξωτερικό DAC έχει ιστορία δεκαετιών και το πρωτόκολλο S/PDIF (Sony/Philips Digital InterFace) ήταν το πρώτο για χρήση από καταναλωτικές συσκευές. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι το βάρος της μεταφοράς των ψηφιακών σημάτων πέφτει όλο και περισσότερο στις θύρες USB, η ύπαρξη κορυφαίων τρανσπόρτ καθώς και η ύπαρξη ενδιάμεσων interfaces τα οποία μετατρέπουν το σήμα της θύρας USB σε S/PDIF κάνουν τα αντίστοιχα καλώδια αρκετά ενδιαφέροντα, με δεδομένο μάλιστα το ότι συχνά τα bitrates είναι αυξημένα και το ίδιο το πρωτόκολλο αγγίζει πλέον τα όρια του (η μεταφορά 24bit απαιτεί την χρήση 4 βοηθητικών ψηφίων, αφού αρχικώς το πρωτόκολλο είχε σχεδιαστεί με ανώτατο όριο τα 20bit).
Η κουβέντα για τα καλώδια στο audio είναι ενδιαφέρουσα, συχνά παράλογη και τις περισσότερες φορές δεν είναι ακριβώς “κουβέντα” αλλά μάλλον καβγάς. Η περίπτωση των καλωδίων ψηφιακού σήματος είναι κάπως διαφορετική (τουλάχιστον στα χαρτιά) αφού μεταφέροντας σήματα της τάξης των MHz προσεγγίζουν πολύ περισσότερο την ιδέα της γραμμής μεταφοράς από ότι, ας πούμε, ένα αναλογικό interconnect. Έτσι, παράγοντες όπως η θωράκιση, η χαρακτηριστική αντίσταση και ο τερματισμός αρχίζουν να παίζουν ρόλο.
Η δοκιμή αυτή είχε σαν στόχο να παρουσιάσει το μεγαλύτερο κατά τον δυνατόν αριθμό καλωδίων από όσα υπάρχουν στην αγορά. Επικοινωνήσαμε με όλους τους, γνωστούς σε εμάς εισαγωγείς και κατασκευαστές και ζητήσαμε προϊόντα ανεξαρτήτως τιμής, μήκους και τερματισμού (βάζοντας μόνο ένα αριθμητικό όριο ανά κατασκευαστή) και τους αφήσαμε να επιλέξουν αυτοί τα προϊόντα που θα στείλουν. Το αποτέλεσμα της διαδικασία αυτής ήταν τριάντα καλώδια από 24 κατασκευαστές με διάφορα μήκη (από 0.5 μέχρι 2 μέτρα) και τερματισμό είτε με βύσματα RCA είτε με βύσματα BNC.
Είναι ενδιαφέρον, όπως και χαρακτηριστικό της αγοράς του audio, το γεγονός ότι τουλάχιστον 6 από τους κατασκευαστές επέλεξαν να αγνοήσουν την βασική προδιαγραφή του πρωτοκόλλου S/PDIF η οποία προβλέπει ομοαξονικό/θωρακισμένο (και όχι απλώς... κυλινδρικό!) καλώδιο μεταφοράς σήματος, παρουσιάζοντας προϊόντα με διαφορετικές αρχιτεκτονικές τα οποία είχαν αρκετό ενδιαφέρον.
Όπως παγίως συμβαίνει σε κάθε group test του avmentor επικοινωνήσαμε με κάθε γνωστό σε εμάς εισαγωγέα για να του ζητήσουμε τα σχετικά δείγματα. Η απουσία κάποιας εταιρίας ή μοντέλου θα πρέπει να αποδοθεί είτε σε έλλειψη του μοντέλου αυτού κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο είτε σε άλλες επιλογές που σχετίζονται με την πολιτική πωλήσεων κάθε εταιρίας.
Τα τριάντα καλώδια κατετάγησαν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες τιμής οι οποίες σχηματίστηκαν σχεδόν μόνες τους: Στην κατηγορία κάτω από εκατό ευρώ συμμετείχαν εννέα καλώδια, στην κατηγορία μεταξύ εκατό και τετρακοσίων ευρώ συμμετείχαν ένδεκα καλώδια και στην κατηγορία άνω των εξακοσίων ευρώ συμμετείχαν δέκα καλώδια.
Η παράθεση των κειμένων γίνεται κατ΄ αύξουσα σειρά τιμής. Επίσης, δώστε σημασία στο ότι από την συγκεκριμένη δοκιμή απουσιάζουν οι πίνακες των χαρακτηριστικών και η στατιστική σε σελίδες html. Επειδή τα στοιχεία είναι πολλά (υπολογίστε 24 διαφορετικές μετρήσεις ανά καλώδιο) παρέχονται σε αρχεία PDF για τα οποία θα βρείτε links στην σελίδα όπου περιγράφεται η διαδικασία της δοκιμής.

Φωτό Φωτό Φωτό

DNM Reson

Οehlbach NF113

XTZ Pearl White

Φωτό Φωτό Φωτό

Supra Trico

Analysis Plus Black Digital

Oehlbach NF13 MkII

Φωτό Φωτό Φωτό

Ringmat Pure Signal Cable

Atlas Hyper 75

DH Labs Silver Sonic D-75

Φωτό Φωτό Φωτό

SAEC DIG-6N

Black Cat Veloce

Vovox Initio 75

Φωτό Φωτό Φωτό

Velvet Audio Digital

Eichmann Express 75

Analysis Plus Digital Oval

Φωτό Φωτό Φωτό

SAEC HDI-6N

SAEC DIG-3000

845 Digital

Φωτό Φωτό Φωτό

Stereolab XV-Ultra 75Ω

Atlas Mavros 75Ω

Moving Air Abbey Road Reference

Φωτό Φωτό Φωτό

Stealth Varidig

Nirvana Transmission Digital

Jorma Design Digital

Φωτό Φωτό Φωτό

XLO Limited Edition LE-4

Nexus Acoustics DS Gold

Furutech Digi-Reference III-ΝΙ

Φωτό Φωτό Φωτό

Kondo KSL-LPD

Nirvana T-2

ZenSati #3