Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/05/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗΣ: 100-400 ευρώ

SAEC HDI-6N

Φωτό_Ανοίγματος

Το δεύτερο κατά σειρά τιμής καλώδιο της Ιαπωνικής SAEC το οποίο συμμετέχει στη δοκιμή βασίζεται αγωγό από χαλκό υψηλής καθαρότητας, διηλεκτρικό από τεφλόν και χρησιμοποιεί βύσματα RCA της εταιρίας με μηχανισμό ασφάλισης (στην πλευρά της εξόδου). Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του HDI είναι ο μηχανισμός Hyper Digital Isolator ο οποίος περιλαμβάνεται σε έναν κύλινδρο στο άκρο της εισόδου και αναλαμβάνει, σύμφωνα με τις περιγραφές της εταιρίας την γαλβανική απομόνωση της πηγής από τον δέκτη. Με βάση αυτά, πιθανολογεί κανείς ότι έχει να κάνει με έναν μετασχηματιστή απομόνωσης όπως αυτοί που υπάρχουν αρκετά συχνά, πλέον, στα DACs και τίθεται ένα θέμα αλληλεπίδρασης σε περίπτωση ύπαρξης δύο τέτοιων μετασχηματιστών.
Το ότι “κάτι έχει κάνει” η εταιρία στο καλώδιο της φαίνεται, βέβαια και στις μετρήσεις (υποθέτει κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ισοζύγιο πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα). Το HDI είναι ένα αρκετά αργό καλώδιο (το δεύτερο πιο αργό της δοκιμής αυτής) και αυτό φαίνεται τόσο στον παλμό του preamble ο οποίος έχει μειωμένη κλίση και ένα σαφές overshoot, όσο και στο διάγραμμα οφθαλμού το οποίο είναι αρκετά στρογγυλεμένο, κυρίως κοντά στις ανώτερες τιμές της κυματομορφής. Όταν η συχνότητα ανέβει η καθυστέρηση αυξάνεται με την κλίση να είναι ορατά μικρότερη (ευτυχώς όμως δεν υπάρχει θόρυβος) και τα άκρα του οφθαλμού να πλησιάζουν επικίνδυνα στο ελάχιστα αποδεκτό άνοιγμα. Σε παρόμοια επίπεδα κινείται το HDI και από πλευράς jitter, αφού εμφανίζει πολύ υψηλές τιμές σε όλες τις μετρήσεις. Με έναν μετασχηματιστή στο δρόμο του σήματος, τέλος, δεν στάθηκε δυνατόν να υπολογίσουμε την χαρακτηριστική αντίσταση του καλωδίου.

Thumbnail Thumbnail

Eye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 44.1kHz

Εye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 88.2kHz

Thumbnail Thumbnail

Χρόνος ανόδου: Μέτρηση επί του παλμού preamble

Υπολογισμός χαρακτηριστικής εμπέδησης: Aνάκλαση σήματος στο ασύνδετο άκρο του καλωδίου.

Ακουστικές Εντυπώσεις

Ένα ακόμη καλώδιο της SAEC το οποίο φάνηκε να ακολουθεί την πεπατημένη των Ιαπώνων: Ήπιο και μαλακό σε χαρακτήρα, δημιουργεί μια εικόνα σχετικώς πίσω, αλλά με καλές λεπτομέρειες και προοπτική. Χαμηλά εμφανίστηκε ουδέτερο, χωρίς ροπή προς την υπερβολή, αλλά με ουσιαστικές δυνατότητες δημιουργίας ενός ενδιαφέροντος ηχητικού αποτελέσματος το κύριο γνώρισμα του οποίου φαίνεται να είναι η ισορροπία και η παροχή αρκετών λεπτομερειών. Η γενική εντύπωση που σχηματίσαμε με το HDI-6N στο σύστημα είναι αυτή της επιβλητικής παρουσίας η οποία είναι, ακριβώς, επιβλητική χωρίς να καταφεύγει σε τεχνάσματα εκτός ουδετερότητας. Πήραμε ήχο καθαρό, ευχάριστο και παράλληλα ξεκούραστο. Ψηλά υπάρχει σαφώς έκταση, πολύ καλή ταχύτητα και αρμονικός πλούτος και το αποτέλεσμα ήταν ευχάριστο, καθόλου τραχύ και με αρκετές λεπτομέρειες.

Τελικώς...

... ακολουθώντας την λογική του Ιάπωνα κατασκευαστή, το HDI είναι ένα καλώδιο με ήπιο και μαλακό χαρακτήρα που γεμίζει τον χώρο με την προσωπικότητά του. Οι επιδόσεις του καθορίζονται, βασικά, από την χρήση του Isolator, το οποίο φαίνεται να περιορίζει κάπως το καλώδιο σε υψηλά bitrates, χρήση την οποία θα πρέπει, μάλλον, να αποφύγετε.