Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/05/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗΣ: 100-400 ευρώ

Atlas Mavros 75Ω

Φωτό_Ανοίγματος

Το Mavros είναι το δεύτερο και ακριβότερο καλώδιο της Atlas που συμμετέχει στη δοκιμή αυτή. Πρόκειται για ένα καλώδιο σε πολύκλωνο αγωγό από επαργυρωμένο χαλκό και διηλεκτρικό PTFE (Teflon) το οποίο τερματίζεται σε βύσματα RCA της εταιρίας που κατασκευάζονται με την μέθοδο χύτευσης Ohno, δεν χρησιμοποιούν κόλληση και διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης.
To Mavros είναι ένα από τα γρήγορα καλώδια της δοκιμής αυτής (για την ακρίβεια, το τρίτο ταχύτερο). Το διάγραμμα παλμού του preamble αρχίζει να καμπυλώνει μετά το 90% (γεγονός στο οποίο οφείλεται και η πολύ καλή μέτρηση του χρόνου ανόδου), ενώ το διάγραμμα οφθαλμού για συχνότητα 44.1kHz έχει ελάχιστη ορατή παραμόρφωση και χαμηλό θόρυβο. Η αύξηση του sample rate στα 88.2kHz επιφέρει να συνήθη, ήτοι αύξηση της κλίσης στα μέτωπα της κυματομορφής και ελαφρά επιδείνωση της παραμόρφωσης, χωρίς όμως άλλα προβλήματα. To jitter του Mavros είναι γενικά χαμηλό, με μηδενικές τιμές στο zero-crossing και χαμηλές τιμές στις υπόλοιπες μετρήσεις που είναι, όμως συστηματικά υψηλότερες στα 88.2kHz. Το συγκεκριμένο καλώδιο του μπάρμπα-Carrick είναι το μοναδικό της δοκιμής για το οποίο η χαρακτηριστική αντίσταση υπολογίστηκε στα 75Ω (75.4 για την ακρίβεια)!

Thumbnail Thumbnail

Eye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 44.1kHz

Εye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 88.2kHz

Thumbnail Thumbnail

Χρόνος ανόδου: Μέτρηση επί του παλμού preamble

Υπολογισμός χαρακτηριστικής εμπέδησης: Aνάκλαση σήματος στο ασύνδετο άκρο του καλωδίου.

Ακουστικές Εντυπώσεις

Το κύριο γνώρισμα στην ηχητική ταυτότητα του καλωδίου είναι ο ανοιχτός του χαρακτήρας, με την σκηνή να έχει μεγάλες διαστάσεις και πολλές λεπτομέρειες καθώς φάνηκε ότι το καλώδιο μπορεί να μεταφέρει άψογα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της πηγής (στα οποία ανήκει, ακριβώς η δυνατότητα για παροχή πολλών μικρών λεπτομερειών με σαφή θέση στο χώρο). Χαμηλά, μας δημιουργήθηκε η αίσθηση του καλού, ίσως κάπως υπερβολικού ελέγχου, αλλά η λεπτομέρεια παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να κατηγορήσεις το Mavros για προσπάθεια εντυπωσιασμού ή αλλαγής των χαρακτηριστικών του συστήματος. Αντιθέτως, το μεγαλύτερο Atlas της δοκιμής αυτής αποδείχθηκε γενικά ουδέτερο, καθόλου σκληρό και επέτρεψε στην πηγή να αποδώσει επιβλητικά ορισμένα μέρη του προγράμματος αναφοράς προσελκύοντας την προσοχή μας και βάζοντάς μας “μέσα” στο πρόγραμμα. Η περιοχή των υψηλών συχνοτήτων αποδόθηκε με έκταση, αποσβέσεις και λεπτομέρειες σαφώς καλύτερες της αναφοράς και χαρακτηρίστηκε από διαφάνεια και πολύ καλή κίνηση των πηγών.

Τελικώς...

... το Mavros είναι το καλύτερο καλώδιο της κατηγορίας αυτής κάτι που όχι μόνο φαίνεται στις μετρήσεις οι οποίες είναι από συνεπείς έως πολύ καλές (με τα 75Ω της αντίστασης να αποτελούν ένα αξιοπρόσεκτο επίτευγμα) αλλά και ακούγεται στην πράξη, καθώς φαίνεται η ακρίβεια να έχει το προβάδισμα, σε κάθε περίπτωση. Προτείνεται ανεπιφύλακτα αν κινείστε σε αυτό το επίπεδο χρημάτων.