Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/05/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗΣ: 100-400 ευρώ

Eichmann Express 75

Φωτό_Ανοίγματος

Το Express 75 της Eichmann είναι ένα καλώδιο βασισμένο σε αγωγούς από χαλκό και χρησιμοποιεί διηλεκτρικό τεφλόν. Ίσως το πλέον ενδιαφέρον κατασκευαστικό στοιχείο του, πάντως, να είναι τα βύσματα τα οποία το τερματίζουν, αφού πρόκειται για τα διάσημα Bullet RCA της εταιρίας, τα οποία έχουν -ίσως- λίγο λιτή εμφάνιση αλλά εξαιρετική αίσθηση και -σύμφωνα με την εταιρία- βοηθούν στον σωστό τερματισμό.
To Express είναι από τα γρήγορα καλώδια της δοκιμής κάτι που μπορεί να δει κανείς από το σχετικό διάγραμμα (preamble) όπου φαίνεται ότι από υπολογισμό (ή συγκυρία;) η καθυστέρηση στο μέτωπο του παλμού κάνει την εμφάνισή της μετά το 90% όπου γίνεται η μέτρηση! Στο διάγραμμα οφθαλμού, αυτό δεν “χαρίζεται” κι έτσι γίνεται εμφανές αρκετό overshooting και ringing. Ωστόσο, όσον αφορά το μέτωπο το διάγραμμα είναι πολύ καθαρό και χωρίς ιδιαίτερο θόρυβο. Σε υψηλότερες συχνότητες (88.2kHz) η κυματομορφή ομαλοποιείται αρκετά ίσως και εξ αιτίας της μεγαλύτερης καθυστέρησης στο μέτωπο. Το σήμα πάντως φαίνεται, εδώ, αρκετά θορυβώδες. Γενικά, το Express κινείται σε λογικά επίπεδα jitter για όλες τις μετρήσεις, καθώς επέτυχε τιμές κοντά στον μέσο όρο της δοκιμής. Οι τιμές για σήμα 88.2kHz είναι συστηματικά υψηλότερες. Η χαρακτηριστική αντίσταση του καλωδίου υπολογίστηκε στα 79Ω.

Thumbnail Thumbnail

Eye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 44.1kHz

Εye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 88.2kHz

Thumbnail Thumbnail

Χρόνος ανόδου: Μέτρηση επί του παλμού preamble

Υπολογισμός χαρακτηριστικής εμπέδησης: Aνάκλαση σήματος στο ασύνδετο άκρο του καλωδίου.

Ακουστικές Εντυπώσεις

To Express αποδείχθηκε ένα ευχάριστο στο άκουσμά του καλώδιο το οποίο τοποθετεί τον ακροατή σχετικώς μακρυά από την σκηνή, δίνοντας μια ενδιαφέρουσα προοπτική στην ηχογράφηση, προοπτική η οποία συνοδεύεται από καλή λεπτομέρεια σε όλους τους άξονες. Χαμηλά, πήραμε καλό όγκο με ελάχιστες τάσεις υπερβολής που δεν μας ενόχλησε και έκανε, σε κάποιες περιπτώσεις, το άκουσμα ενδιαφέρον και ελκυστικό. Το καλώδιο της Eichmann φάνηκε να έχει μουσικό, ήπιο και ευχάριστο χαρακτήρα που δεν θα κουράσει ποτέ σε υψηλές στάθμες και θα βοηθήσει ηχογραφήσεις οι οποίες είναι σκληρές, ενώ παράλληλα γεμίζει τον χώρο και δημιουργεί μια αίσθηση πληρότητας. Οι υψηλές συχνότητες που πήραμε με το Eichmann ήταν από τις πλέον ευχάριστες της δοκιμής, φωτεινές, λίγο λαμπρές με καλό σώμα και ελάχιστα αργή απόσβεση, όλα στοιχεία που συντείνουν στην δημιουργία μιας, κατά περίπτωση, ευφωνικής ταυτότητας η οποία δε μας δυσαρέστησε καθόλου.

Τελικώς...

... το Eichmann είναι ένα από τα καλύτερα καλώδια της κατηγορία αυτής. Αν και μας “τρόμαξε” λίγο με το ringing στο διάγραμμα του preamble και την αργή συμπεριφορά του, ιδιαίτερα σε σήματα 88.2kHz, φάνηκε ευχάριστο στο άκουσμά του το οποίο βρήκαμε ελκυστικό. Bonus τα κορυφαία Bullets, που χαίρεσαι να τα χρησιμοποιείς και φαίνεται να παίζουν τον ρόλο τους στην καλή αντίσταση που επιτυγχάνεται.

Listening Session (αρχείο .zip, περίπου 170MB)

Τιμή: 152.00 ευρώ

info: Solid Foundation, τηλ.: 210-956.8738, http://www.eichmanncables.com/