Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/05/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗΣ: Κάτω από 100 ευρώ

Analysis Plus Black Digital

Φωτό_Ανοίγματος

Το Black Digital είναι το φθηνότερο από τα δύο καλώδια της Analysis Plus που συμμετέχουν στη δοκιμή αυτή. Πρόκειται για ένα ομοαξονικό καλώδιο με αγωγούς από χαλκό και διηλεκτρικό τεφλόν του οποίου οι ακροδέκτες είναι custom RCA.
Το Black Digital κινήθηκε στον μέσο όρο της δοκιμής από πλευράς ταχύτητας κάτι που φαίνεται και από τα σχετικά διαγράμματα όπου τα μέτωπα εμφανίζονται καθαρά και χωρίς προβλήματα ενώ και ο θόρυβος είναι χαμηλός. Τυπική είναι και η συμπεριφορά του καλωδίου όταν η συχνότητα ανέβει στα 88.2kHz, όπου εμφανίζεται πιο αργό στα μέτωπα αλλά χωρίς εμφανή προβλήματα θορύβου. Το sampling και το data jitter είναι από τα υψηλότερα της δοκιμής , όπως συμβαίνει και με το zero crossing jitter, κάτι που δεν ισχύει, πάντως, για την μέτρηση eye-narrowing η οποία κινήθηκε στον μέσο όρο της δοκιμής. Η χαρακτηριστική του αντίσταση υπολογίστηκε στα 63Ω.

Thumbnail Thumbnail

Eye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 44.1kHz

Εye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 88.2kHz

Thumbnail Thumbnail

Χρόνος ανόδου: Μέτρηση επί του παλμού preamble

Υπολογισμός χαρακτηριστικής εμπέδησης: Aνάκλαση σήματος στο ασύνδετο άκρο του καλωδίου.

Ακουστικές Εντυπώσεις

Η πρώτη εντύπωση με το Black είναι αυτή της συνέπειας, του ισορροπημένου ήχου και της καλά εστιασμένης, με βάθος εικόνας η οποία παραμένει σαφής και σταθερή ανεξαρτήτως των δυναμικών του προγράμματος. Η αίσθηση ισορροπίας και ουδετερότητας διατηρήθηκε και στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων οι οποίες αποδόθηκαν πολύ καλά, με όγκο και λεπτομέρεια, χωρίς να γίνονται υπερβολικές και να επιβάλλονται στον χώρο. Η γενική εικόνα που σχηματίζει κανείς ακούγοντας το Black είναι αυτή της απόλυτης επάρκειας και του σεβασμού προς το πρόγραμμα, στοιχεία που κάνουν το καλώδιο ένα από τα καλύτερα της κατηγορίας. Οι υψηλές συχνότητες αποδόθηκαν εξαιρετικά, με αίσθηση διαφάνειας, εξαιρετικά χρονικά χαρακτηριστικά (από τα καλύτερα της δοκιμής) και πολύ καλή περιγραφή της κίνησης των ηχητικών πηγών.

Τελικώς...

... το Black Digital είναι ένα ακόμη πολύ καλό καλώδιο με αντιστοίχως πολύ λογική τιμή το οποίο θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά. Έχει πολύ καλό ήχο αλλά υστερεί ελαφρώς σε θέματα jitter και έχει λίγο χαμηλότερη αντίσταση.