Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 17/05/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗΣ: 100-400 ευρώ

Stereolab XV-Ultra 75Ω

Φωτό_Ανοίγματος

Σύμφωνα με τις περιγραφές της ίδιας της εταιρίας, το XV-Ultra βασίζεται σε ομοαξονικό καλώδιο στρατιωτικών προδιαγραφών με αγωγό από επαργυρωμένο χαλκό που έχει υποστεί κρυογονική επεξεργασία, διηλεκτρικό κατασκευασμένο από ταινίες τεφλόν και είναι τερματισμένο με βύσματα BNC τα οποία συνοδεύονται (όπως και το συγγενικό Black Cat Veloce) από προσαρμογείς BNC-σε-RCA.
Το καλώδιο της Stereolab κινείται στον μέσο όρο από πλευράς ταχύτητας με τον παλμό του preamble και το αντίστοιχο διάγραμμα οφθαλμού να διαθέτουν καθαρά και αρκετά γρήγορα μέτωπα χωρίς θόρυβο και παραμορφώσεις. Η καλή αυτή συμπεριφορά συνεχίζεται και στην περίπτωση που το bitrate αυξηθεί στα 88.2kHz, όπου -στο αντίστοιχο διάγραμμα- εκτός της μεγαλύτερης καθυστέρησης δεν φαίνεται παρά μια ελάχιστη παραμόρφωση κοντά στη μέγιστη τιμή της κυματομορφής. Οι τιμές για το jitter του Stereolab είναι αρκετά υψηλές για την μέτρηση sampling, data και zero-crossing ενώ κινούνται κοντά στον μέσο όρο για την μέτρηση eye-narrowing. Η χαρακτηριστική αντίσταση του καλωδίου υπολογίστηκε στα 73Ω, πολύ κοντά στην ιδανική τιμή των 75Ω.

Thumbnail Thumbnail

Eye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 44.1kHz

Εye pattern για σήμα συχνότητας δειγματοληψίας 88.2kHz

Thumbnail Thumbnail

Χρόνος ανόδου: Μέτρηση επί του παλμού preamble

Υπολογισμός χαρακτηριστικής εμπέδησης: Aνάκλαση σήματος στο ασύνδετο άκρο του καλωδίου.

Ακουστικές Εντυπώσεις

Το Stereolab δημιούργησε μια εικόνα με καλή έκταση, σχετικώς κοντά στον ακροατή και με αρκετές λεπτομέρειες, ωστόσο το κυρίαρχο στοιχείο του φάνηκε να είναι ένας ήπιος και ατμοσφαιρικός χαρακτήρας. Πήραμε επιβλητικό χαμηλό, με καλό έλεγχο και πολλές λεπτομέρειες, καθώς το καλώδιο φάνηκε αρκετά διαφανές ώστε να αφήσει τον χαρακτήρα της πηγής να αποδοθεί σωστά. Η γενική αίσθηση που αποκομίσαμε ακούγοντας το XV Ultra είναι αυτή της δυναμικής αλλά ταυτόχρονα ισορροπημένης παρουσίας η οποία ταυτόχρονα έχει άποψη για το πρόγραμμα. Παρά το γεγονός αυτό, δεν μας έλειψε η ουδετερότητα και δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς το καλώδιο της Stereolab ότι επεμβαίνει πρακτικά στο σήμα, σε καμία περίπτωση. Οι υψηλές συχνότητες αποδόθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αποπνέοντας έναν ζεστό, ευχάριστο χαρακτήρα, αρμονικό πλούτο και πολύ καλά χρονικά χαρακτηριστικά. Η γενικότερη εντύπωσή μας από την περιοχή ήταν αυτή της δημιουργίας ατμόσφαιρας, ακριβώς η αίσθηση που είχαμε όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο καλώδιο.

Τελικώς...

... το Stereolab φάνηκε να διαθέτει ιδιαίτερο χαρακτήρα ο οποίος είναι, κατά περίπτωση, επιβλητικός και μεταμορφώνει το σύστημα προς καλύτερο, χωρίς να απομακρύνεται ιδιαίτερα από την ουδετερότητα. Καλό στα υψηλά bitrates και με αντίσταση πολύ κοντά στα 75Ω είναι μια ενδιαφέρουσα αγορά, αν σκοπεύετε να κινηθείτε κοντά στο ανώτερο όριο της κατηγορίας.